2000-luku

Uusi vuosituhat toi mukanaan suuria uudistuksia. Järjestö sai uudet säännöt ja yhtenäisen jäsenmaksun. Emäntälehdestä tehtiin Martat ja siitä tuli vihdoin jäsenlehti.

Vuosituhannen alkupuolella tehtiin Marttojen maine -tutkimus.
Monitaitoinen osaaja oli yksi esiin nousseista marttatyypeistä.
Kuva Matti Pikkujämsä.

Henkilöt

Merja Siltanen Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja 2004-2011.
Merja Siltasen johtotähtenä oli piirien elinvoimaisuus.

Tytti Isohookana-Asunmaa
Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja vuosina 1996-2003.
”Avatkaa ovet uusille ihmisille, sanokaa: Tervetuloa marttoihin.”

Lea Sairanen Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012.

Uusi vuosituhat aloitettiin järjestön uudistamisella. Piireissä pohdittiin strategioita, joilla Marttaliiton visio saavutettaisiin määritettyihin martta-arvoihin tukeutuen. Samalla paneuduttiin voimalla sääntöuudistukseen.

Marttojen 100-vuotisjuhlan tunnuslause oli Martta – nainen ajassa. Martat ovat pysyneet hyvin ajan hermolla ja pitäneet kotitalousneuvonnan modernina, ajan haasteisiin vastaavana. Uudistuksia on tehty säännöllisin väliajoin, ja uuden vuosituhannen sekä samalla uuden marttavuosisadan alku oli yksi tällaista kohdista, jossa annettiin uusien tuulien puhaltaa.

Sääntöuudistus, oman lehden saaminen jäsenlehdeksi ja isot taloudelliset panostukset opetuskeittiöihin, joissa martat antavat kotitalousneuvontaa olivat kauaskantoisia päätöksiä.