Klaudi Vahronen

Marttaliiton kunniajäsen, laatokankarjalaisen marttatyön kantava voima.

 Rouva Klaudi Vahrosen (15.11.1901-14.9.1990) marttaura alkoi syntymäpitäjässä Suojärvellä. Vuonna 1933 hänet valittiin Laatokan-Karjalan Marttapiiriliiton valtuuskuntaan ja sen varapuheenjohtajaksi kolme vuotta myöhemmin. Raskaina ja työntäyteisinä sotavuosina hän oli laatokankarjalaisen marttatyön kantavia voimia. Luottamustehtäviensä lisäksi hän toimi Marttaliiton konsulenttina ohjaten siirtoväen tueksi järjestettyä huoltotoimintaa.

Vuonna 1946 Laatokan-Karjalan Marttapiriiliiton toiminta organisoitiin uudelleen.  Klaudi Vahrosen marttatyö jatkui Kuopiossa, mistä käsin hän osallistui aktiivisesti Jyväskylään sijoitetun Siirtomarttojen Pohjoisen piiriliiton toimintaan ja hallintoon. Piiriliiton puheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 1949 ja tässä luottamustehtävässä hän jatkoi aina vuoteen 1957, jolloin piiriliiton toiminta päättyi, Vuosina 1963-1965 hän kuului Pohjois-Savon Marttapiiiriliiton hallitukseen. Klaudi Vahronen oli Siirtomarttojen Pohjoisen piirin edustajana Marttaliiton valtuuskunnassa koko puheenjohtajakautensa.

Marttajärjestön 70. juhlavuonna vuonna 1969 Klaudi Vahronen kutsuttiin Marttaliiton kunniajäseneksi. Hänelle myönnettiin Marttaliiton kultainen ansiomerkki vuonna 1977.