Kaija Hasunen

Maatalous- metsätieteiden tohtori, dosentti Kaija Hasunen (s. 6. joulukuuta 1942 – 26. joulukuuta 2020 Helsinki) toimi Marttaliiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 19881995. Hän liittyi Tuusulan Marttayhdistykseen vuonna 1972 ja tuli valituksi Marttaliiton hallitukseen vuonna 1982.

Hasusen mielestä kaikille suunnattu avoin neuvonta oli erityisen tärkeää, ja hän painotti kotitalouskoulutuksen jatkuvuuden merkitystä. Ravitsemustieteestä väitellyt puheenjohtaja osallistui itsekin neuvontaan kirjoittamalla lukuisia ravitsemusaiheisia artikkeleita Emäntälehteen.

Marttajärjestön tehtävä on olla osa koko elämämme jatkuvaa koulutusta.

Hasunen iloitsi marttojen järjestökuvan modernisoitumisesta sekä siitä, että järjestö oli entistä kantaaottavampi. Tutkijan ote näkyi myös kehityssuunnitelmissa: Ensin tuumataan, millaiseksi haluamme suomalaisen kodin ja naisen tulevan, ja sitten laaditaan pitkän aikavälin ohjelma, jossa päämäärä on selvästi näkyvissä. Hasunen painotti kaikille suunnatun avoimen kotitalousneuvonnan merkitystä. Hän osallistui itsekin käytännön neuvontatyöhön kirjoittamalla ravitsemukseen liittyvistä aiheista Emäntälehteen.

Hasunen väitteli maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi vuonna 1978. Väitöksen aihe oli Suomalainen varhaisaamiainen ja siihen liittyvä tutkimus. Työuransa Hasunen teki mm. sosiaali- ja terveysministeriössä neuvottelevana virkamiehenä (tehtäväalueina ravitsemus- ja elintarvikeasiat sekä terveyden edistäminen) sekä dosenttina Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella sekä Helsingin yliopiston ravitsemustieteen osastolla.

Marttajärjestön lisäksi Hasunen toimi monissa muissakin luottamustehtävissä. Hän oli Kallion Kokoomuksen Naisten puheenjohtaja 1999–2001, Väestöliiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 1988–2001, Alli Paasikiven Säätiön hallituksen pitkäaikainen jäsen ja puheenjohtajana sekä Helsingin kaupungin liikepalvelulautakunnan ja Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen. Luottamustoimien lisäksi hän oli aktiivinen kirjoittaja, tehden runsaasti kirjoituksia ravitsemuksesta sekä osallistuen erilaisten oppaiden ja suositusten tekemiseen.

Hasuselle myönnettiin Marttaliiton kultainen ansiomerkki vuonna 1999 ja kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 2010.


Hasusen julkaisuja ja kirjoituksia

  • Piirteitä saamelaisten ruokataloudesta, Helsingin yliopisto 1972. (Laudaturtyö)
  • Suomalainen varhaisaamiainen, Kansaneläkelaitoksen julkaisuja 1978. (väitöskirja)
  • Ruoankäyttö ja ravinnonsaanti Suomessa 1973-1976 : autoklinikan ravintotutkimuksen seuranta, Kansaneläkelaitos 1981.
  • Ravitsemuskasvatuksen kehittäminen, Sosiaali- ja terveyshallitus 1991.
  • Vanhus, ruoka ja elämänlaatu, Sosiaali- ja terveysministeriö 1992.
  • Yksin vai yhdessä? : työpaikkaruokailu murrosvaiheessa, Työterveyslaitos 1995.
  • Yläasteen kouluruokailu, Sosiaali- ja terveysministeriö 1995.
  • Meille tulee vauva, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 2005.
  •  Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2005, Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.