Ilta Ikkala

Marttaliiton kunniajäsen, Keski-Suomen Marttapiiriliiton kunniapuheenjohtaja

Kotiseutuneuvos Ilta Ikkala toimi Saarijärven Marttayhdistyksen kantavana voimana ja puheenjohtajana vuodesta 1955 alkaen yhteensä 21 vuotta. Keski-Suomen Marttapiriiliiton johtotehtävissä Ilta Ikkala oli vuodesta 1955 vuoteen 1982: valtuuston jäsenenä 1955-69 ja puheenjohtajana 1975-81, hallituksen varapuheenjohtajana 1965-75 ja hallituksen jäsenennä 1981-82.

Marttaliiton valtuuston jäsenenä Ilta Ikkala toimi vuosina 1975-1981.

Ilta Ikkalalle myönnettiin Marttaliiton pieni kultainen ansiomerkki vuonna 1966 ja kultainen ansiomerkki vuonna 1977. Marttaliiton kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1989.

Taide- ja museotyö on lähllä Ilta ikkalan sydäntä ja hän on tehnyt monipuolista työtä kotiseutunsa hyväksi sekä toiminut lukuisissa luottamustoimissa kansalais- ja kulttuurijärjstöissä. Elämäntyönsä hän on tehnyt opettajana ja Saarijärven kansalaisopiston kehittäjänä ja rehtorina.