Muistojen keruu

Onko Sinulla tarina jonka haluat jakaa kanssamme? Tai haluatko täydentää artikkeli- tai kuvakokoelmaamme? Voit laittaa Marttaperinne-sivujen tekijöille sähköpostia tai kirjeen.

  • Heräsikö Sinulle ajatus, että haluaisit kertoa kirjoittajille tai kaikille lukijoille omia kokemuksiasi jostain marttatoiminnan osa-alueesta?
  • Puuttuiko mielestäsi sivustolta joku tärkeä asia tai henkilö? Otamme mielellämme vastaan valmista tekstiä ja julkaisuoikeuksilla varustettuja kuvia sivustoa täydentämään.
  • Muistuiko mieleen lisätietoja? Esimerkiksi lähdeluetteloista puuttuvia kirjoja lähdetietoineen otamme vastaan mielellämme. Katso mallia Lähteistä muiden vastaavien kirjojen kohdalta.

Marttaperinne-sivuston sähköpostiosoite on  martat (at) martat.fi

Sähköpostit ja alla olevaan osoitteeseen lähetetyt kirjeet luetaan muutamia kertoja vuodessa ja niissä olevia tietoja siirretään sivustoille harkinnan mukaan. Seuraamme myös marttaperinne aiheisia Facebook ryhmäämme, jonne toivomme keskustelua myös marttaperinteestä.

Kaikkea emme pysty julkaisemaan, mutta mitään ei heitetä menemään: muisteluita säilytetään tulevia historiikkeja varten.

Emme maksa lähetetyistä kuvista ja teksteistä julkaisupalkkioita.

Tekstit

Valmiiden artikkelien ja henkilökuvien suositeltu pituus on 1/2–2 sivua. Käytä samaa kirjoitustyyliä ja muotoilua, mitä muissakin teksteissä on käytetty. Laita artikkelin loppuun nimesi kursiivilla. Valokuvia ei liitetä tekstin sisään.

Valokuvat

Valokuvat lähetetään sähköpostitse erillisinä tiedostoina .jpg, .jpeg, .gif tai .png muodossa.

Valokuviin on liitettävä kuvaajan nimi ja muut tärkeät tiedot. Tärkeää on kertoa, mitä kuvassa tehdään ja missä kuva on otettu. Vanhoissa kuvissa se ei ole aina mahdollista. Liitä kuviin mahdollisimman paljon tietoa niiden tulevaa käyttöä varten. Marttaperinne-sivuja varten olemme linjanneet, että nimeämme kuvissa vain marttatyöntekijät, puheenjohtajat ja ison yleisön tuntemat henkilöt. Jos kuva julkaistaan myöhemmin esimerkiksi historiikissa, siihen voidaan kaivata enemmän tietoa, joten enempi on parempi tässäkin kohden.

Lähettämällä kuvan vakuutat, että Sinulla on oikeudet kuvan julkaisuun ja luovutat Marttaliitolle kuvan julkaisuoikeudet. Kuvia voidaan käyttää myöhemmin esimerkiksi Martat lehdessä tai muissa julkaisuissa. Mikäli haluat asettaa myöhemmille julkaisuille rajoituksia, kirjaa se selkeästi kuvan yhteyteen. Valokuvaajan nimi mainitaan julkaistessa aina, kun se on tiedossa.

Voit lähettää myös perinteistä postia

Mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia, voi kuvia ja tekstejä lähettää myös postitse. Laita jokainen valokuva omaan kirjekuoreen, jonka päälle kirjoitat kuvan tiedot ennen kuvan kuoreen laittamista. Muista, että kuvia ei palauteta.

Samaan kuoreen voit laittaa mieluiten koneella kirjoitetun artikkelin, useampia valokuvakuoria ja muuta tietoa.

Sähköpostit voit lähettää osoitteeseen: martat (at) martat.fi
Posti lähetetään osoitteeseen: Marttaliitto ry /Marttaperinne, Pursimiehenkatu 26 C, 00150 Helsinki.

Kiitos, että haluat olla mukana säilyttämässä marttojen perinnettä kanssamme!