Marttatyötä Karjalassa

Jaana Rapon kokoama ”Missä Martta, siellä koti”, Marttatyötä Karjalassa, kertoo karjalaisesta marttatoiminnasta yleensä ja lisäksi kirjoittajalle tärkeän Lumivaaran sekä sen naapuripitäjien Jaakkiman ja Kurkijoen marttahistoriasta

”Pittäähä mei emännän päästä marttailtoi, se on sit kottii tultuvaaki nii ilone ja
innokas niist uusis asjoistaa, ja ruuvatki on tulliet iha niinko paremma makusiks.”

Marttatyötä Karjalassa