Marttaliitto on keskusjärjestö, joka suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa.

Marttaliiton jäseniä ovat marttapiirit, joissa ammattitutkinnon suorittaneet kotitalous- ja puutarha-asiantuntijat järjestävät kursseja ja opetusta sekä jäsenilleen että avoimesti kaikille.

Marttayhdistykset kokoontuvat marttailtoihin luentojen, opiskelun, kotitalouskurssien ja kädentaitojen merkeissä.

Marttaliitto tekee yhteistyötä useiden järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Valtakunnallista yhteistyötä koordinoi Marttaliitto ja alueellista yhteistyötä hoitavat piirit. Myös yhdistykset tekevät yhteistyötä paikallisesti.

Marttaliitto ry on seuraavien järjestöjen jäsen

Kansainväliset järjestöt

Muut yhteistyötahot