Raili Puhakka (18.8.1940 Jyväskylä – 20.6.2006 Anjalankoski) oli suomalainen maatilan emäntä ja kansanedustaja, joka toimi Marttaliiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 1981–1987, oltuaan sitä ennen liiton hallituksen jäsenenä yhden kaksivuotiskauden. Oman piirinsä Kymenlakson Marttapiiriliiton hallituksen puheenjohtajana hän oli osittain samanaikaisesti vuosina 1981–1989.

Puheenjohtajana Puhakka korosti, että marttajärjestön tärkeänä tehtävänä oli eri sukupolvien vuorovaikutuksen edistäminen. Hän piti erityisenä rikkautena sitä, että toiminnassa olisi mukana mahdollisimman paljon kaikenikäisiä marttoja. Vapaita kansalaisjärjestöjä, kuten Marttajärjestöä, hän piti Suomen kansallisena rikkautena. Puhakka näki luottamusmarttojen roolin järjestön kehittäjänä erittäin merkittävänä: ”Luottamusmartat ovat kentän asiantuntijoita ja tietävät parhaiten marttojen toiveista ja odotuksista”.

Meidän on kehitettävä järjestöämme niin, että martan ääni entistä enemmän vaikuttaa päätöksenteossa, järjestön kehitystyössä ja koko yhteiskunnassa.

Puhakalla oli marttatyön lisäksi lukuisia muita luottamustoimia. Hän toimi myös kansanedustajana vuosina 1991–1995 edustaen Kymen läänin vaalipiiriä ja kuului keskustan eduskuntaryhmään.Puhakalle myönnettiin aikanaan myös Marttaliiton kultainen ansiomerkki.