Suomi kuului Venäjään. Sivistystä kodeille -järjestö muuttui Martta-Yhdistykseksi ja toiminta laajeni kyliin ja kaupunginosiin. Vuonna 1905 suurlakko ja alkuinnostuksen häviäminen seisauttivat kuitenkin marttatoimintaa useilla paikkakunnilla, erityisesti kaupungeissa.

Henkilöt

Alli Nissinen  (1866–1926) oli marttajärjestön perustajajäsen
ja Emäntälehden päätoimittaja.

Alma Forstén (1858–1931) oli puutarhaneuvonnan
ja Emäntälehden äiti.Helmi Nylander 
Marttaliiton Keskustoimikunnan puheenjohtaja 1926-1933.

Fanny Hult Martta-Yhdistyksen puheenjohtaja vuosina 1904-1924.

Lilly Krogius Martta-Yhdistyksen perustajajäsen
ja puheenjohtaja vuonna 1904.

Sofia Streng Martta-Yhdistyksen perustajajäsen
ja puheenjohtaja 1902-1903.

Cely Mechelin Martta-Yhdistyksen perustajajäsen
ja puheenjohtaja 1901-1902.

Elin Malin Martta-Yhdistyksen sihteeri 1921-24,
rahastonhoitaja ja aktiivinen luottamushenkilö 1903-36.