Vuosikymmenen alussa martat kiinnittivät erityistä huomiota ravitsemustottumusten ja liikunnan merkitykseen ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa. Martat tekivät aloitteita ja käynnistivät merkittäviä terveyteen liittyviä hankkeita.

Marttojen ravitsemusviesti starttasi Koti ja terveys teemavuonna 1972. Viesti levisi Marttaliiton, marttapiiriliittojen ja marttayhdistysten välityksellä koko maahan. Ensimmäisenä viestin vastaanotti tasavallan presidentti Urho Kekkonen.

Vuonna 1973 aloitettiin Kunto- ja ravinto-ohjelma. Marttoja kannustettiin liikkumaan kuntokorttien avulla.

Tammikuussa 1973 aloitti 10 000 marttaa Gisella Gästrinin ohjeiden mukaan säännöllisen rintojentarkkailuohjelman. Ensimmäisen vuoden aikana löydettiin 14 rintasyöpää, joista suurin osa saatiin hoidettua. Tulos oli rohkaiseva ja mama-toimintaa jatkettiin ensin kokeiluna ja myöhemmin ProMama-yhdistyksen kautta.

Martat opettelivat tekemään kursseilla hyvää suomalaista ruokaa. Suomalaisesta ruuasta puhuttiin myös Hvittreskissä, jossa piiriliitot esittelivät vuorotellen oman maakuntansa ruokia sekä niiden tarjoiluun ja valmistamiseen liittyviä paikallisia esineitä.

Aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli alkanut jo 1960-luvulla silloisen puheenjohtajan Irja Vidingin johdolla. Erilaisia yhteisaloitteita tehtiin lähes vuosittain. Näistä merkittävimpiä lienee kuulunut yhteisaloite lasten päivähoidon järjestämisestä vuonna 1971.

Kirsi Vesterbacka