Taitoavaimilla avaat ovet järjestö- ja yhdistystietoihin sekä kotitalousneuvonnan sisältöalueisiin.

Taitoavaimia on kolme ja niiden vaativuustaso kasvaa avaintasolta toiselle siirryttäessä.  Opinpolku aloitetaan I-taitoavaimen tehtävistä. Kun ne on suoritettu, voi siirtyä II-taitoavaimen opiskeluun. Viimeinen porras III-taitoavain.  III-taitoavaimen jälkeen voi syventyä erikoisavaimen suorittamiseen.

Opiskelu aloitetaan oman opintosuunnitelman tekemisellä ja päätetään itsearviointiin. Tehtävät ovat kiinnostavia ja monipuolisia. Järjestetään tapahtumia, opiskellaan opintokerhossa, osallistutaan koulutuksiin ja tehdään kirjallisia tehtäviä. Jokaisessa taitoavaimessa opitaan uutta. Lisäksi sovelletaan opittua, pohditaan ja kehitetään oman yhdistyksen toimintaa.

Taitoavainpaketti sisältää

  • työkirja tai Moodle aineisto
  • etäohjaus opiskelijan tarpeiden mukaan
  • tehtävien tarkastus ja palaute
  • kunniakirja  ja taitoavain/erikoisavain
  • Open Badge osaamismerkin
Taitoavainpaketti Hinta euroa
Moodle Työkirja
I-avain 40 50
II-avain 45 55
III-avain 50 60
erikoisavain 80 90

 

Jaa sivu