Marttajärjestön perustajanaiset olivat kaukonäköisiä ja rohkeita naisia. Suomessa elettiin vuonna 1899 sortokausien aikaa minkä vuoksi kokoontumisvapautta oli rajoitettu.Sivistystä kodeille -järjestö täytyi perustaa salaa. Kokouksiin tulo-ohjeeksi annettiin, että jokaisen piti tulla paikalle yksin, eri aikaan ja eri teitä, jottei poliisi saisi asiaa selville.

Eva Ahlströmin kodissa osoitteessa Yrjönkatu 2 kokoontui torstaina 23. maaliskuuta 23 naista, joista yhdistystä valmistelevaan komiteaan valittiin seuraavat henkilöt:

Mukaan komiteaan valittiin vielä 30.3. mukaan myös Sofia Streng. Illan emäntää ei mainita paikalla olleiden listalla, mutta hän tuki toimintaa alusta lähtien rahalahjoituksin.

Seuraavaksi kokoonnuttiin 25.3. Lucina Hagmanin kodissa Yrjönkatu 24:ssä ja suunniteltiin sääntöjä. Seuraavana päivänä suunnittelua jatkettiin ja valittiin väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Lucina Hagman, sihteeriksi Annie Furuhjelm ja rahastonhoitajaksi Sofia Rein. 26.3. pidettiin illalla uusi kokous Dagmar Neoviuksen koululla Annankatu 12:ssa, jossa toimikunnan lisäksi oli muitakin asiasta kiinnostuneita naisia. Tässä kokouksessa hyväksyttiin mm. säännöt. Seuraavan illan kokous pidettiin samassa paikassa ja siihen kutsuttiin myös lähetit, jotka lähtisivät viemään tietoa yhdistyksestä eteenpäin. Kirjeitse tietoja ei uskaltanut lähettää.

29.3. oli sitten perustamisen vuoro. Se pidettiin Cely Mechelinin luona Fabianinkatu 16:ssa. Mukana oli toimikunnan lisäksi kenties muitakin naisia, mutta yllä lueteltu toimikunta oli se, joka kantoi järjestön alkuunpanon suunnittelusta vastuun.

Lucina Hagman oli sytyttäjä, joka osasi pistää alulle isoja ja kauaskantoisia hankkeita. Muiden töittensä vuoksi hän vetäytyi toiminnan johdosta ensivuosien jälkeen syrjään. Myös seuraavan puheenjohtajan, Cely Mechelinin kausi jäi lyhyeksi, sillä hän seurasi isäänsä, senaattori Leo Mecheliniä, joka lähti vallitsevien olosuhteiden vuoksi maanpakoon Ruotsiin 1902.

Puheenjohtajana toimi perustajista ensimmäisen 25 vuoden aikana Lucina Hagman, Cely Mechelin, Sofia Streng, Lilly Krogius, Fanny Hult ja Alli Nissinen.

Alkuaikojen martoista erityisesti Alli Nissinen ja Fanny Hult jatkoivat yhdistyksen kehittämistä aktiivisesti ensimmäiset vuosikymmenet aina 1920-luvulle saakka toimien mm. Emäntälehden ja Husmodern-lehden toimittajina, ja myöhemmin puheenjohtajana.

Annie Furuhjelm aloitti järjestön sihteerinä (nykyisin toiminnanjohtaja) mutta luovutti paikan nopeasti Fanny Hultille, joka suuren työmäärän vuoksi alkoi saada palkkaa tästä työstä jo kesällä 1899. Fanny Hult oli siis ensimmäinen järjestön palkattu työntekijä.