Muksu&Perhe

Muksu&Perhe – Voimavaralähtöistä elintapaohjausta -hanke (STEA) 2024–2026

Muksu&Perhe -hankkeessa edistetään varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden välistä vuorovaikutusta ruokakasvatuksen ja terveyden edistämisen teemoissa. Hankkeen tavoitteena on edistää varhaiskasvatusyksiköiden ruokakasvatusta ja lisätä henkilöstön tietoja ja taitoja terveyttä edistävistä elintavoista. Lisäksi hanke tarjoaa lapsiperheille 10 tapaamiskerran Elintapaseikkailu -elintapaohjausta, jolla tuetaan terveyttä edistävää käyttäytymistä.  

Hankkeen kohderyhmänä ovat Joensuun kaupungin valitut varhaiskasvatusyksiköiden 3-6 -vuotiaat lapset ja heidän perheensä sekä varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstö. 

Hanke toteutetaan Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Marttojen kumppanuutena. 

Lisätietoja:

Pohjois-Karjalan Martat ry | Tiia Lampinen | kotitalousasiantuntija | p. 044 793 0045 | tiia.lampinen@martat.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama -logo