Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Ennen kuin alat miettimään tapahtumalupia, tärkeintä on tietää tarkkaan mitä tapahtumassa tehdään, millainen ohjelma on, missä paikassa tapahtuma järjestetään? Vasta sitten kun tapahtumasuunnitelma on tehty, on aika tutustua tapahtuman vaatimiin lupiin ja ilmoituksiin. Näin vältyt turhien lupien ja ilmoitusten teolta.

Yleisimmät ilmoitukset ja luvat tapahtumiin ovat:

  • Yleisötilaisuus ilmoitus, poliisi
  • Turvallisuussuunnitelma, pelastuslaitos
  • Elintarvikeilmoitus, kunta tai terveyssuojeluviranomainen
  • Maanomistajan lupa

Muita ilmoituksia ja lupia:

  • Melulupa
  • Arpajaislupa
  • Teosto
  • Anniskelulupa

Eri paikkakunnilla voi olla erilaisia käytäntöjä tapahtumailmoitusten kanssa.
Voit tarkistaa paikkakuntasi vaatimuksia esimerkiksi kunnan tai kaupungin nettisivuilta.