Marttojen kuntouttava työtoiminta

Marttojen kuntouttava työtoiminta

Marttojen Arkitreenit ovat kuntouttavaan työtoimintaan järjestettävää ryhmätoimintaa, joka toteutetaan ostopalveluna Joensuun kaupungille. Arkitreenit soveltuvat nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat lisävalmiuksia arjen taitoihin. Tavoitteenamme on parantaa elämänhallintaa, toimintakykyä sekä mahdollisuuksia siirtyä työelämään ja hakeutua ammatilliseen koulutukseen.

Arkitreenit antavat tietoja ja taitoja sekä valmiuksia arjen toimintoihin, kodin hoitamiseen ja omassa elämässä selviytymiseen. Koulutus vahvistaa kuluttaja- ja talousosaamista ja edistää hyvinvointia terveellisten ruokailutottumusten ja elämäntapojen avulla.​ Jokaisella tapaamiskerralla valmistamme terveellisen ja maistuvan lämpimän aterian.

Palvelu on tarkoitettu Joensuun työllisyyspalvelujen Taitamon kantakaupungin ja tarvittaessa myös maaseututaajamien yksiköiden asiakkuudessa oleville kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, jotka tarvitsevat arjen taitoja vahvistavaa valmennusta Taitamon tiimeissä tapahtuvan kuntouttavan työtoiminnan rinnalle. Asiakkaat osallistuvat toimintaan 1-2 päivänä viikossa. Ryhmäpäivän pituus on 4 tuntia. Palveluun ohjaudutaan Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Taitamon yksilövalmennuksen kautta.

Lämpimästi tervetuloa!