MSL ITÄ

MSL ITÄ

Hankkeen osatoteuttajana toimi Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö.

MSL Itä

Toiminnan painopiste on Pohjois-Karjalassa, mutta toimimme myös koko Itä-Suomen alueella. Kylien kehittäminen, kulttuuritapahtumat sekä maaseudun yhteiskunnalliset ja ympäristölliset riennot ovat toimintamme ydintä. Teemme yhteistyötä jäsenjärjestöjemme, kyläyhdistysten, Leader-ryhmien, kuntien, maakuntaliittojen, viranomaisten ja monien paikallisten toimijoiden kanssa.

Itä-Suomen aluekeskuksessa toimivat myös Pohjois-Karjalan Kylät ry, Joensuun paikallistoimijat ry, MSL Pohjois-Karjalan aluejärjestö ja MSL Joensuun kulttuuriyhdistys ry. Töissä Maaseudun Sivistysliiton yhdistyksillä on tällä hetkellä kahdeksan henkilöä, ja kesällä työllistämme lisäksi viidestä kymmeneen nuorta. Työntekijöiden määrä vaihtelee vuosittain hanketoiminnan myötä.

Maaseudun Sivistysliiton toiminnan sisällöt ovat ympäristösivistys, ITE-taide ja kansalaisvaikuttaminen.

Ympäristösivistyksen edistämiseksi toimimme Itä-Suomessa usealla rintamalla. Yhteinen ympäristömme kaipaa toimenpiteitä, ja monilla kylilläkin on ajatuksia oman lähiympäristönsä kunnostamiseksi. Maaseudun Sivistysliitto yhdessä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa innostaa, neuvoo ja auttaa maaseudun eri yhdistyksiä tässä työssä. Kokoamme yhdistyksiä, maanomistajia sekä karja- ja maatalouden harjoittajia viemään yhdessä merkittäviä maisemanhoitoalueita ympäristönhoitosopimusten piiriin.

Ympäristöluotsitoimintaa on tehty jo muutaman vuoden ajan. Tulevina vuosina kehitämme ja laajennamme luotsitoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia Itä-Suomessa. Esimerkiksi ArtPark Hasanniemi Joensuussa on ihanteellinen kohde uusien ympäristöluotsien kouluttamisessa.

ITE-taiteen alalla MSL Itä-Suomi on ollut mukana useiden kartoitushankkeiden toteutuksissa eri maakunnissa. Sen myötä on saatu aikaiseksi runsaasti nykykansantaidetta käsitteIeviä julkaisuja, ja näin ITE-taiteesta on tullut entistä näkyvämpi kulttuurin muoto Itä-Suomessa. Usean eri tahon kokoama yhteinen Ilomantsin Karhufestivaali elokuussa houkuttelee huomattavan määrän ihmisiä karhun- ja muuta moottorisahaveistoa seuraamaan. Vuonna 2014 kilpailtiin Karhunveiston maailmanmestaruudesta, 2015 järjestettiin mestari-kisällikurssi ja pikasahauskisa. Karhufestivaali toimii moottorisahaveiston suomenmestaruuskilpailun näyttämönä elokuussa 2016, ja itsenäisyyden juhlavuonna 2017 mitellään taas karhunveiston maailmanmestaruudesta.

Kansalaisvaikuttaminen on yksi toimintamme painopisteistä. Vähähiilisyyden ja biotalouden haasteet kansalaisyhteiskuntatasolla, nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen ja käyttöönotto, maaseudun monikulttuurisuuden edistäminen sekä maaseutuasumisen turvallisuutta kehittävät toimintamuodot ovat toimintamme keskiössä lähivuosina. Näihin tavoitteisiin pyrimme yhteistyössä monien yhdistystoimijoiden sekä Pelastuslaitoksen kanssa.

Itä-Suomen aluekeskuksen toimijat ja hankkeet osallistuvat aktiivisesti myös laajan yhteistyöverkostonsa toteuttamiin tapahtumiin ja työryhmätyöskentelyyn, esimerkiksi Farmari-messuille, Järjestöasiain neuvottelukunnan toimintaan ja vuosittaisten järjestöpäivien järjestämiseen, Vapaan sivistystyön, kaupunkikehittämisen ja monen muun kehittämisryhmän toimintaan.