Markkinointia ja viestintää

Markkinointia ja viestintää

 

Viestintä on markkinointia ja markkinointi on viestintää.

Markkinointia ei kannata irrottaa viestinnästä, koska niillä on samat tavoitteet, joten jos toteutat tapahtumaviestintää toteutat markkinointia. Markkinoinnilla tarkoitetaan tapahtumasta kertomista ja kiinnostuksen herättämistä tavoitellulle yleisölle houkuttelevalla tavalla.

Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on saada mahdollisimman paljon kohderyhmään kuuluvia osallistujia paikan päälle. Tapahtumamarkkinointi on ensisysäys, joka herättää kiinnostuksen ja laittaa mielikuvituksen laukkaamaan. Ole siis rohkea ja persoonallinen. Markkinointi jatkuu tapahtumaviestintänä, jossa tarinaa syvennetään ja annetaan tietoa enemmän.

Jotta markkinointi ja viestintä onnistuu, on kohdeyleisö tärkeässä roolissa. Mieti ketä haluat tavoittaa ja missä voisit tavoittaa heidät.

Hyvä nyrkkisääntö: Henkilön tulisi törmätä markkinointimateriaaliin kolme kertaa, jotta hän huomaa tapahtuman ja kiinnostuu siitä.

Siksi olisi hyvä, että tapahtumaa markkinoitaisiin mahdollisimman monella eri tavalla ja se saisi runsaasti näkyvyyttä. Tämä voi tuntua paljolta tapahtumaa tekevästä työryhmästä, jolle tapahtuman sisältö ja aikataulu on tuttua jo valmiiksi. Kuitenkin ulkopuoliset henkilöt tulee vakuuttaa siitä, että heidän ehdottomasti kannattaa osallistua.