Sisäisellä viestinnällä mutkattomuutta ja yhteishenkeä

Sisäisellä viestinnällä mutkattomuutta ja yhteishenkeä

Sisäinen viestintä on tiimityön perusta. Kaikki tietävät omat roolinsa, tehtävänsä ja aikataulunsa. Hyvällä sisäisellä viestinnällä tapahtuman tuottaminen on vaivatonta ja konflikteilta vältytään sekä yhteisiin päämääriin sitoudutaan.

Sisäinen viestintä on muutakin kuin palavereja tai tiedottamista. Sisäinen viestintä on vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kumppanuutta. Onnistuessaan sisäinen viestintä motivoi ja kannustaa yhteiseen tekemiseen. Sisäisellä viestinnällä luodaan vaivatonta tapahtumaa, mutta vielä tärkeämpää on luotu yhteishenki.

Miten tehdä sisäistä viestintää?

Yhteiset matalan kynnyksen kanavat

  • Whats app -ryhmät
  • Suljetut keskusteluryhmät Facebookissa
  • Sähköpostit
  • Illanistujaiset
  • Kahvitauot

Viesti asiasta, mutta ei ole väärin viestiä asian vierestä. Sisäisessä viestinnässä voi hullutella ja keskustelun aiheet saavat villisti lentää aiheesta toiseen.

  • Ottakaa haasteita vastaan, haaste ideoita löytyy paljon sosiaalisesta mediasta. Esimerkiksi #mietuun tempaus. “Jos tulee jokin hätä, voi soittaa naapurille ja pian puhelimesta kuuluu “mie tuun”. Eipä aikaakaan, kun on naapuri pihassa traktorin kanssa. Olipa hätä mikä tahansa, apu on saatavilla, Markku Pölönen tiivistää kampanjan idean.” Lähde: Yle

Ajatus siitä, että tehdään yhdessä ja pidetään kivaa, kantaa pitkälle.