Tiedotteet

Varaudutaan taidolla

Vuoden 2023 teema on varaudutaan taidolla! Varautuminen on kykyä oppia ja sopeutua. Varautuminen ja poikkeuksellisissa tilanteissa toimiminen edellyttää joustavuutta ja resilienssiä eli uusien ratkaisujen ja ajatusmallien käyttöönottoa sekä toiveikkuutta. Ne kehittyvät varautumista edistäviä taitoja oppimalla. Tärkein varautumistehtävämme on omatoimisen varautumisen vahvistaminen ja arjen taitojen edistäminen – ja taitojen opettajina me martat olemme taitureita.

Kestävän ruoan ja elämäntavan neuvonnalla ja arjen taitojen opettamisella vahvistamme kykyä selviytyä ja varautua erilaisiin arjen häiriötilanteisiin, kuten sairastumiseen, sähkökatkoon, lakkoihin, luonnonilmiöihin ja muihin yhteiskunnan häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Martoilla on tärkeä rooli myös ihmisten turvallisuuden tunteen ja pärjäämisen kokemuksen vahvistajana. Toiminnassamme tehdään ja opitaan paljon asioita, jotka parantavat varautumiskykyä ja joustavuutta toimia muuttuvissa tilanteissa. Tehdään se yhdessä näkyväksi.

Tiedotteet ladattavina tiedostoina

Vuosi 2023
Vuosi 2022
Vuosi 2021