Jälkipuinti ja itsearviointi

Jälkipuinti ja itsearviointi

 

Vaikka tapahtumapäivä on ohi, ei prosessi ole vielä tullut päätökseen. Tapahtuman jälkeen on syytä kiittää kävijöitä ja tapahtuman tekoon osallistuneita toimijoita esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Usein tapahtumasta otetut kuvat julkaistaan vasta tapahtuman jälkeen.

Mikäli ohjelmaan on kuulunut kilpailuja tai arpajaisia, voidaan voittajat julkaista myös tapahtuman jälkeisessä viestinnässä.

Itsearvioinnissa katseet siirtyvät menneeseen ja tehtyyn työhön. Saimmeko toteutettua sen mitä halusimme, mikä onnistui yli odotusten ja missä on parantamisen varaa?

Jälkipuinti on tärkeää, jotta kaikkien toiveet ja mielipiteet huomioidaan. Tärkeintä on, että tapahtuman tekijöillä ei jää mitään hampaan koloon.

Itsearviointi voidaan käydä yhdessä kahvipöydän ääressä tai tehdä erillinen kysely järjestäjien kesken.

Käykää läpi seuraavia asioita:

  • Tapahtumasuunnitelma; Oliko aikataulu, tehtävän jako ja tavoitteet kaikille selkeät?
  • Toimenpiteet ja itse tapahtuma; Oliko työt jaettu tasapuolisesti, hyödynnettiinkö kaikkien osaaminen?  Kerättiinkö osallistujilta palautetta, millaista palautetta saatiin? Millainen tunnelma tapahtumassa oli?
  • Tavoitteet; miten kävi kävijämäärien, budjetin, viestinnän?
  • Yhteistyökumppanit
  • Kiitokset ja tuleva; Onko kiitokset annettu, entä onko tulevan suunnittelut aloitettu?

Vinkki: Muistakaa laittaa aiemmat suunnitelmat, luvat ja hakemukset talteen, jotta voitte hyödyntää samaa materiaalia tulevissa juhlissa.