Miksi tapahtumia, kyläsuunnitelmia ja erilaisia projekteja?

Miksi tapahtumia, kyläsuunnitelmia ja erilaisia projekteja?

Tapahtumasuunnitelmia ja tapahtumatuottamisen paketteja on tuotettu paljon. Jokainen paketti on hyvä ja lukemisen arvoinen. Mekin olemme ne lukeneet. Haluamme auttaa kylätoimijoita juhlien ja tapahtumien järjestämisessä, sekä nostaa esiin kylien väriä, loistoa ja tarinoita muulle maailmalle.

Meille kuitenkin kaikkein tärkeintä tapahtumissa ja kylätoiminnassa on yhdessä tekeminen. Yhdessä tekeminen, joka tuottaa aineetonta arvoa kylätoiminnalle.

  • Yhteinen mielekäs tekeminen sitouttaa yhteisiin päämääriin.
  • Tapahtumat synnyttävät positiivisen kierteen ja pienet toimijat yhdessä rakentavat suuremman kokonaisuuden

Kaiken tuoksinassa syntyy sitoutunut yhteisö, vireä toiminta ja yhteinen jatkuvasti kehittyvä kylän tarina.

Toivomme koulutuspakettien tuovan teille apua juhlien järjestämiseen ja olemme mielellämme mukana rakentamassa yhteiseen päämäärään sitoutunutta yhteisöä.