Puuro&Porina

Pohjois-Karjalan Martat järjestivät Joensuussa läpi vuoden 2016 aamupuurotilaisuuksia, joiden teemoina ovat ravitsemusneuvonta, vertaistuki ja sosiaalinen vahvistaminen. Kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka tarvitsivat tukea työ- ja toimintakykyyn sekä sosiaaliseen osallisuuteen.

Puuro&Porina oli osa Joensuun kansalaistoimijalähtöistä kaupungin kehittämishanketta. Hanke päättyi 31.12.2016.