Vieraskynä: Fysioterapeuttiopiskelija Minnan terveiset

Elikkäs olen Minna, kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija Karelian ammattikorkeakoulusta ja olen suorittanut neljän viikon käytännön harjoittelujaksoa Pohjois-Karjalan Martoilla. Harjoittelun aikana olen päässyt osalliseksi myös Virkee -hankkeen toimintaan olemalla mukana ravintoluennoilla, pitämällä hieman taukojumppaa ja oltiinpa esillä ikäihmisten tapahtumassa Joensuun areenallakin!

Ikäihmisten kanssa on tullut työskenneltyä niin opiskelujen tiimoilta kuin näissä harjoitteluissakin. Ikäihmiset tai ikääntyneet ovat todella monipuolinen ja vaihteleva joukko, jossa niin ravinto- kuin liikuntatottumuksetkin vaihtelevat todella paljon yksilöiden välillä. Osa käy jumpassa monta kertaa viikossa ja siihen päälle tulevat vielä useammat lenkit viikon mittaan. Toiset eivät halua liikuntaa ajatellakaan tai sitten ajatus on, että ”Kyllähän minä muuten, mutta kun…” Myös sairauksien koetaan vaikuttavan oleellisesti siihen, minkä verran liikuntaa, ihan arki- ja hyötyliikuntaakin, viikon mittaan kertyy. Vaikka toisaalta lehtien ja muun median perusteella he ovat saattaneet saadakin sellaisen kuvan, että esimerkiksi kotiaskareissa kertyviä askeleita ei lasketa liikunnaksi.

Ikääntymisen myötä on todella tärkeää huolehtia niin monipuolisesta ja riittävästä ravinnon saannista kuin liikkumisestakin. Erityisesti lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu ovat tärkeässä asemassa ennaltaehkäisemässä kaatumisia ja toimintakyvyn laskemista. Nivelten liikkuvuudesta on myös hyvä huolehtia, niin nivelet eivät pääse jäykistymään ja liikkuminen sujuu helpommin. Jos liikunta on jäänyt vähemmälle, on hyvä aloittaa vähän kerrallaan ja kokeillen. Mieluisan liikuntamuodon löytyessä, ja kenties kaverin tai ryhmän kannustamana, voi liikkuminen tuottaa iloa ja siitä voi jopa muodostua tapa☺

Virkeetä syksyä kaikille, terkuin Minna