Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma

Tapahtumaa suunniteltaessa tulee aina taata kaikkien osallistujien turvallisuus. Turvallisuutta on hyvä ja selkeä yleissuunnitelma tapahtumassa ja sen kulusta, josta löytää vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Elämä on kaikenlaisia käänteitä täynnä, esimerkiksi yksinkertaiset rankkasateet tai kova tuuli ovat tekijöitä, joita tulisi pohtia niin käytännön toteuttamisen kuin turvallisuudenkin kannalta.

Tarvittaessa erilaisia tapahtumia varten on laadittava oma pelastussuunnitelmansa. Usein puhutaan sekä pelastussuunnitelmasta että turvallisuussuunnitelmasta.

Milloin turvallisuussuunnitelma tulee tehdä?

Muistisääntö: Jos tapahtumassa on tilan normaalista poikkeavaa käyttöä tai tilapäisrakenteita

Pelastuslain ja -asetuksen mukaisesti liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuva vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien henkilöiden suuren määrän tai muun erityisen syyn johdosta, on laadittava pelastussuunnitelma.

Pelastuslaitokselle on otettava yhteyttä tapahtumissa

  • joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  • joissa käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  • joidenka tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  • jonka luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle
  • joka järjestetään tilassa, jota ei ole suunniteltu kokoontumistarkoitukseen tai tapahtuma poikkeaa olennaisesti tilan normaali käytöstä
  • jota varten rakennetaan tilapäisrakenteita

Laadittu tapahtuman turvallisuussuunnitelma lähetään paikalliselle pelastuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa (info@pkpelastuslaitos.fi)

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ohjeet yleisötilaisuuteen ja turvallisuussuunnitelman pohjan löydät täältä

Katso tästä esimerkillinen turvallisuussuunnitelma kyläjuhlallesi  Mallikas TURSU

Vinkki: Jos kylätalolla on oma turvallisuus-/pelastussuunnitelma tapahtumissa voi hyödyntää olemassa olevaa suunnitelmaa. Tarkenna vain tapahtuman ajankohdat ja muut tarvittavat yksityiskohdat.

Kun turvallisuussuunnitelma on laadittu sitä ei pidä jättää pöytälaatikkoon. Järjestäjän tulee pitää huolta siitä, että kaikki tapahtumatoimijat osaavat toimia pelastustilanteessa turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuussuunnitelma tulee olla kaikkien toimijoiden nähtävillä.

Vinkki: Ennen tapahtumaa olisi hyvä järjestää turvallisuusinfo, jossa järjestäjä varmistaa, että kaikki toimijat ovat tutustuneet turvallisuussuunnitelmaan.