Esteetön tapahtuma

Esteetön tapahtuma

Mitä sinulle tulee mieleen esteettömästä tapahtumasta?

Luiskat, inva-wc, oviaukot, helppokulkuisuus ja niin edelleen…

Eli ensimmäinen ja tärkeäkin ajatus on fyysisien esteiden huomioinnissa. Esteettömyyttä on kuitenkin hyvä tarkastella laajemminkin aistien ja selkeyden kannalta.

Voisiko tapahtuma esite olla selkokielellä, millaisia värejä käytetään, entä kuinka tärkeä ääni tai visuaalisuus on tapahtumassasi, tulisiko niitä parantaa, tai miten se tulisi huomioida esteettömyyden kannalta?

Esteettömyys alkaa suunnittelusta ja kohderyhmien huomioimisesta. Usein markkinoimme kylätapahtumia kaikille avoimena, silloin meidän tulee myös huomioida, että mikään tapahtuman esteellisyys ei sitä estä.

”Esteettömyys parantaa tapahtuman laatua ja houkuttelevuutta merkittävästi. Se on välttämätön edellytys monien osallistumiselle, mutta samalla se näkyy kaikille viihtyisämpänä, sujuvampana ja turvallisempana tapahtumana. Esteettömyys on motivoitunut asenne. Se on ratkaisujen ajattelemista toimivuuden näkökulmasta ja ihmisten kuuntelemista. Esteettömyys on jatkuva prosessi. Kun suuret perusasiat ovat kunnossa, pienempien yksityiskohtien säätäminen on helpompaa.” lähde: Koordinaatti.fi

Miten parannat esteettömyyttä tapahtumassasi? Kokeile! Asetu liikuntarajoitteisen tai aistivammaisen rooliin. Liiku pyörätuolilla tai sulje silmäsi. Hyppää toisten rooliin