VIRKEE -Vireästi Karjalassa

VIRKEE – Vireästi Karjalassa on ikäihmisten toimintakykyä, hyvinvointia ja kotona asumista tukevaa toimintaa, jota toteutetaan ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan keinoin Pohjois-Karjalan alueella.

Toiminnan tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin ja omatoimisen arjen tukeminen muun muassa arkiruokakurssien ja yksilöneuvonnan avulla. Keskeistä on hyvän ravitsemuksen turvaaminen ikääntyessä ja siihen liittyvissä uudenlaisissa elämäntilanteissa. Ravitsemuksella ja ruokailutottumuksilla on merkittävä yhteys ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin (VRN & THL. 2020. Vireyttä seniorivuosiin). Lisäksi ikäihmisiä halutaan kannustaa yhdessä tekemiseen ja ruokailuun lisäten sosiaalisia kontakteja.

Kohderyhmänä ovat yli 60-vuotiaat, erityisesti lesket, yksin asuvat, omaishoitajat ja paikkakunnalle äskettäin muuttaneet tai muun elämänmuutoksen kokeneet seniorit sekä heidän läheisensä, joille huolenpito ikääntyneen ravitsemuksesta siirtyy.

Toiminta toteutetaan luentojen, ruoanvalmistuskurssien, yksilöohjausten, opintoretkien, neuvontapisteiden sekä erilaisin terveysviestinnän keinoin. Vapaaehtoiset ovat mukana ja apuna toiminnan toteuttamisessa. Mahdollisuus toteuttaa toiminta myös etätoimintana. Toiminta on maksutonta.

Luennot, kesto n. 1-2 h

Luentojen aiheita ovat esimerkiksi ikäihmisten ravitsemus, edullinen arkiruoka, valmisruokien täydentäminen, kasvisten käytön lisääminen, keittiöturvallisuus ja keittiön apuvälineet, kotivara tai kierrätys.

Arkiruokakurssit

Ruokakursseja järjestetään noin neljän kerran sarjoina, joiden aikana valmistetaan monipuolista ja maukasta arkiruokaa ikäihmisten tarpeet huomioiden. Ruoanvalmistuksen ohella muita teemoja ovat esimerkiksi kasvisten käyttö, ravitsevat välipalat, edulliset ruokaostokset, kasviproteiinit tai digilaitteiden käyttö arjen toimintojen tukena. Lisäksi järjestetään lyhyempiä kursseja. Yhden kurssikerran kesto on n. 2-3 h.

Yksilöneuvonta

Yksilöneuvonta toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti ikäihmistä osallistaen. Neuvonnan pääpaino on terveellisessä ja monipuolisessa ravitsemuksessa ja toimintakyvyn säilyttämisessä kotona asumista tukien. Aiheina voivat olla esimerkiksi ateriarytmi, edullinen ruoka, digilaitteiden käyttö tai  keittiöapuvälineet. Yksilöneuvonta toteutetaan joko Marttakeskuksella (Joensuu) tai asiakkaan kotona, yhden kerran kesto on noin 2 h.

Neuvontapisteet

Osallistumme erilaisiin tapahtumiin, joissa kohdataan ikäihmisiä. Neuvontapisteen aiheena voi olla esimerkiksi värikkäät kasvikset, ikäihmisten lautasmalli, proteiini, aivoterveellinen ruoka, keittiön apuvälineet tai kotivara.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintaan ovat tervetulleita kaikki, joita ikäihmisten ravitsemus ja Virkee-toiminta kiinnostavat. Vapaaehtoiset toimivat kotitalous- tai ravitsemusasiantuntijan apuna esim. ruokakurssien ja tapahtumien ideoinnissa ja järjestelyissä. Vapaaehtoisille järjestetään perehdytys ja tarvittaessa koulutus.

Kiinnostuitko toiminnasta? Ole rohkeasti yhteydessä:

Loviisa Salin, kotitalousasiantuntija │ Pohjois-Karjalan Martat ry │

puh. 0400 167 695│loviisa.salin@martat.fi

Tervetuloa mukaan kursseille Marttojen Tapahtumakalenterin kautta ilmoittautuen!

”Materiaalit ja vinkit” -välilehdeltä löydät monenlaista hankkeessa tuotettua materiaalia. Linkki välilehdelle löytyy sivuston vasemmanpuoleisesta palkista.

Toiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön järjestöavustuksilla.

Virkee -Vireästi Karjalassa -hanke oli mukana Elämänote-ohjelmassa vuosina 2018-2021. Ohjelmassa tuotettiin Virkee-hankkeelle toimintamalli ruokakursseista, pääset lukemaan sen tästä linkistä (”Arkiruokakurssilla kokeillaan yhdessä uutta” -toimintamalli löytyy ”Eväitä arkeen” -otsikon alta.). Lisätietoja Elämänote-ohjelmasta löytyy täältä.