Ruoka ja ympäristö

Martat edistävät kestävää ruokataloutta ja haluavat hillitä ilmastonmuutosta keittiön kautta, sillä ruoantuotanto kuormittaa ympäristöä kolmanneksi eniten asumisen ja liikenteen jälkeen.

Terveys- ja ympäristönäkökulmien yhdistäminen on mahdollista. Ollakseen kestävää ruoan kulutuksen pitää olla turvallista ja terveellistä sekä määrällisesti että laadullisesti. Ravitsemussuositusten mukainen ruoka edistää terveyttä ja on ympäristön kannalta mahdollisimman kestävää. Suomalaisten ruokavalion muuttuminen ravitsemussuositusten mukaiseksi vähentäisi jo sinällään ruoan ympäristökuormitusta.

Ruokaa tulisi tuottaa ja jalostaa luonnonvaroja mahdollisimman kestävästi käyttäen ja tehokkaasti hyödyntäen. Esimerkiksi lihan, maidon ja munien tuotanto vaatii aina kasvintuotantoa eläinten rehuja varten. Siksi eläinperäisten ruoka-aineiden tuotannossa ravinteiden käytön tehokkuus on väistämättä tuotettua ruoan energia- ja proteiinimäärää kohden heikompi kuin kasvintuotannossa.

Merkittävät keinot pienentää ruoan ympäristövaikutuksia ovat ruokahävikin ja lihan käytön vähentäminen. Siksi martat haluavat lisätä kasvisten käyttöä ja vähentää ruokahävikin syntyä kotitalouksissa. Lue lisää ruokahävikistä täältä.