Kaikki marttayhdistykset saavat Y-tunnuksen 1.7.2019. Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille aiemmin annetun yhdistysrekisterin rekisterinumeron. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen. Marttaliiton jäsenrekisterissä jokaisella marttayhdistyksellä on oma jäsenrekisterinumeronsa, joka säilyy ennallaan.

Yhdistykselle annetun Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin tulevasta tietopalvelusta syksyllä 2019 (aiemmin ilmoitetusta heinäkuusta poiketen) tai ytj.fi-verkkosivustolta yrityshausta. Ajankohdan siirto johtuu siitä, että PRH haluaa varmistaa järjestelmän toimivuuden mahdollisimman hyvin ja turvallisesti.

Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Se on muotoa 1234567-8.

Verohallinnosta saadun tiedon mukaan PRH:n antama Y-tunnus ei itsekseen ”aktivoidu” millään tavalla verohallinnon rekistereihin eli verohallinto ei ala seurata yhdistyksiä tämän Y-tunnuksen vuoksi yhtään sen enempää kuin tähänkään asti. Yhdistyksille ei siis edelleenkään ole automaattisesti tulossa esimerkiksi veroilmoituksia täytettäväksi. Mikäli yhdistys haluaa rekisteröityä työnantajamaksun suorittajaksi tai muuten verohallinnon rekistereihin, sen tulee tehdä tästä erillinen ilmoitus. Ilmoittamista varten tulee verohallinnon antaman tiedon mukaan vielä kesän aikana oma lomakkeensa.