Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyä koskeva EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on astunut voimaan 25.5.2018. Samalla on uudistettiin kotimaista lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

Lainsäädäntö korostaa yksityisyyden suojaa. Se velvoittaa henkilörekisterien pitäjät ja henkilötietojen käsittelijät huolellisuuteen. Rekisteriä pitävän organisaation koolla ei ole merkitystä; säännökset koskevat kaikkia yhdistyksiäkin, olipa jäseniä paljon tai vähän.

Tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti ja luottamuksellisesti, eikä niitä saa luovuttaa ulko-puolisille. Tarpeettomia henkilötietoja ei saa kerätä.

Tietosuojaa koskeva viranomaisohjeistus ja toimintamallit tulevat täydentymään. Tarvittaessa päivitämme ohjeitamme.


Marttajärjestön jäsenrekisteri

Marttaliitto on päivittänyt marttajärjestön yhteistä jäsenrekisteriä koskevan informaation vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietosuojaseloste, on myös verkkosivuillamme jäseneksi liittymisen yhteydessä. Yhdistykset voivat liittää tämän linkin myös omille verkkosivuilleen.

Marttajärjestön jäsenrekisteri on ns. yhteisrekisteri, jossa käsitellään sekä marttayhdistysten henkilöjäsenten tietoja, piirien rekisteriin tallentamia ja käyttämiä henkilötietoja mm. vapaaehtoistoimijoiden osalta sekä Marttaliiton tallentamia ja käyttämiä tietoja mm. lehtitilausten osalta. Yhteisrekisteristä on tehty erillinen toiminnan ja palvelun kuvaus, jossa on kuvattu rekisterin eri osapuolten tehtäviä ja vastuita. Palvelukuvauksen löydät lisätietoja ja sopimuspohja listasta.

Marttaliitto tekee jäsenrekisteripalveluja tuottavien alihankkijoiden kanssa omat tietosuoja-asetuksen mukaiset käsittelysopimuksensa.


Lisätietoa ja sopimuspohja