Vuosikokousjärjestelyt

Yhdistyksen kokouksilla tarkoitetaan yhdistyksen sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia, joissa jäsen pääsee vaikuttamaan muun muassa siihen, ketä valitaan hallitukseen ja millaista toimintaa yhdistyksessä on.

Yhdistyksen säännöissä määritellään, toimiiko yhdistys yhden vai kahden vuosikokouksen säännöillä eli onko yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia vuosikokous vai syyskokous ja kevätkokous.

Yhdistyksen kokouksen valmistelusta vastaa yhdistyksen hallitus. Käytännön toimenpiteiden organisointi kuuluu puheenjohtajalle ja sihteerille. Yhdistyksen säännöissä määritellään miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle. Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi valitaan mielellään joku muu kuin yhdistyksen puheenjohtaja. Myös yhdistykseen kuulumaton voi toimia yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana.

Kokouspaikalla tulee olla käytettävissä yhdistyksen jäsenluettelo, josta voidaan tarkastaa tarvittaessa läsnäolijoiden äänioikeus sekä se onko jäsenmaksu suoritettu, mikäli äänioikeus on sidoksissa jäsenmaksun suorittamiseen. Käytännössä tällaiset asiat hoidetaan ennen varsinaisen kokouksen alkamista ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhdistyslaissa (23 §) ja yhdistyksen säännöissä määritellään, mistä asioista yhdistyksen kokouksessa on päätettävä. Päätettävät asiat voivat jakautua syys- ja kevätkokouksiin.


Marttayhdistyksen ylimääräinen kokous

Hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi, kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.