Puheenjohtajakoulutus

Puheenjohtajakoulutus ryhmä IV:
Ideoita ja intoa marttayhdistyksen toimintaan

Tule mukaan oppimaan, innostumaan ja jakamaan ideoita. Marttaliitto toteuttaa keväällä 2024 neljännen marttayhdistysten puheenjohtajien verkkokoulutuskokonaisuuden. Koulutus koostuu kuudesta eriteemaisesta kokoontumiskerrasta, jotka käsittelevät yhdistyksen puheenjohtajan tehtävää ja yhdistyksen toimintaa eri näkökulmista. Lisäksi koulutukseen sisältyy välitehtäviä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille marttayhdistysten puheenjohtajille. Koulutusryhmään mahtuu 100 osallistujaa. Koulutus toteutetaan Teamsilla ja sen materiaalit tulevat Martta-akatemiaan. Toivomme, että mukaan ilmoittautuvat osallistuvat kaikkiin koulutuskertoihin. Koulutusta johdattelevat Marttaliiton kansalaistoiminnan ja viestinnän johtaja Reija Salovaara ja kansalaistoiminnan asiantuntija Emilia Laine.

Koulutuskerrat ovat 17.1., 7.2., 13.3., 3.4., 24.4. ja 7.5.2024.

Koulutuksen on jo käynyt 270 marttayhdistysten puheenjohtajaa. Koulutus on koettu innostavana, kannustavana, antoisana, voimaannuttavana ja uusia ideoita antavana. Erityisesti pienryhmissä kokemusten jakaminen ja yhdistysten esimerkkitarinat ovat saaneet kiitosta. Myös kouluttajia, koulutuksen sisältöä ja etätoteutusta on pidetty hyvinä. Osallistujat kokevat olevansa koulutuksen jälkeen parempia johtajia ja parenpia delegoimaan, vähän viisaampia, innostuneita, osallistavia, mahdollistajia ja halukkaita oppimaan ja kokeilemaan uutta.

”Opin ja oivalsin monia erilaisia tapoja tehdä asioita, sekä ylipäätään Martoista, sekä puheenjohtajana toimimisesta. Koulutus oli mahtava juttu!”

Ilmoittautuminen puheenjohtajakoulutukseen on päättynyt.


Koulutuksen ohjelma

Ladattava ohjelma lisätään sivulle myöhemmin.

1. ME OLEMME MARTAT
KESKIVIIKKO 17.1.2024 KLO 17-19

– Koulutuksen aloitus ja puheenjohtajien voima
– Kotiryhmien muodostaminen
– Strategia, arvot, historia ja brändi yhteisenä perustana

2. MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTAKULTTUURI
KESKIVIIKKO 7.2.2024 KLO 17-18.30

– Toimintakulttuurin rakennuspalat ja yhteishenki
– Osallisuus, yhdessä tekeminen ja vastuun jakaminen

3. TOIMINNAN SUUNNITTELU
KESKIVIIKKO 13.3.2024 KLO 17-18.30

– Valtakunnalliset teemat ja toimintasuunnitelmapohja
– Marttaillan mallit
– Parhaat ideat jakoon

4. YHDISTYKSEN HALLINTO JA HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
KESKIVIIKKO 3.4.2024 KLO 17-19

– Hallituksen rooli ja tehtävät
– Yhdistyksen vuosikello

5. JÄSENHANKINTA JA JÄSENPITO
KESKIVIIKKO 24.4.2024 KLO 17-18.30

– Jäsenyys ja sen arvo
– Mikä saa sitoutumaan ja pysymään mukana
– Jäsenhankinta
– Uusien jäsenten vastaanottaminen
– Marttaopinnot

6. VIESTINTÄ YHDISTYKSESSÄ
TIISTAI 7.5.2024 KLO 17-18.30

– Yhdistyksen sisäinen viestintä
– Jäsenviestintä
– Yhdistyksen näkyminen ja ulkoinen viestintä