Ansiomerkkien myöntämisperusteet

Pronssista, hopeista tai kultaista ansiomerkkiä voi hakea yhdistyksen jäsenelle sekä marttapiirin tai Marttaliiton henkilökunnalle. Jäsenen ansiomerkkianomuksen tekee yhdistyksen hallitus, jonka jälkeen hakemus toimitetaan oman piirin hallituksen käsittelyyn. Piiri toimittaa hakemuksen edelleen Marttaliittoon hyväksyttäväksi. Ansiomerkkianomuksen tulee olla Marttaliitossa kuusi viikkoa ennen kuin  se on tarkoitus antaa merkin saajalle. Marttaliiton hallitus voi myöntää erittäin ansioituneelle henkilölle suuren kultaisen ansiomerkin.

Pronssinen ansiomerkki

  • Vähintään 10 vuoden jäsenyys marttajärjestössä
  • Toiminta vähintään 5 vuotta vastuullisessa tehtävässä marttajärjestössä

Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi hallituksen jäsenyys, puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, toimintaryhmän vetäjän tai jonkun muun vastaavan tehtävän hoitaminen, vertaisopintoryhmän, marttanuorten ja muiden pienryhmien ohjaajan tehtävät, erilaisten toimikuntien ja työryhmien aktiivinen jäsenyys.

Merkin hinta 50,00 €.

Henkilötiedot ja perustelut ansiomerkkianomukseen

Pronssisen ansiomerkin anomus

Hopeinen ansiomerkki

  • Vähintään 15 vuoden jäsenyys marttajärjestössä
  • Myönnetty pronssinen ansiomerkki tai pitkäaikainen ansioitunut jäsenyys
  • Toiminta vähintään 10 vuotta vastuullisessa tehtävässä marttajärjestössä, josta merkittävä osa oman yhdistyksen ulkopuolella joko piirin tai vastaavassa muussa alueellisessa toiminnassa.

Merkin hinta 85,00 €.

Henkilötiedot ja perustelut ansiomerkkianomukseen

Hopeisen ansiomerkin anomus

Kultainen ansiomerkki

  • Myönnetty hopeinen ansiomerkki
  • Pitkäaikainen ja erittäin merkittävä toiminta marttajärjestössä, josta osa marttajärjestön valtakunnallisissa tehtävissä) TAI
  • Vähintään 25 vuoden jäsenyys marttajärjestössä ja vähintään 20 vuotta kestänyt erittäin merkittävä toiminta marttajärjestössä. Hakemuksessa tulee kuvata henkilön tekemä marttatoiminta ja sen merkitys.

Merkin hinta 180,00 €.

Henkilötiedot ja perustelut kultaiseen ansiomerkkianomukseen

Kultaisen ansiomerkin anomus

Suuri kultainen ansiomerkki

  • Marttaliiton hallitus voi myöntää suuren kultaisen ansiomerkin jäsenelle, joka on toiminnallaan edistänyt marttajärjestön työtä yhdistyksessä, piirissä tai Marttaliitossa valtakunnallisesti . Ansiomerkki voidaan myöntää myös marttajärjestöön kuulumattomalle henkilölle, joka “merkityksellisellä” tavalla ja pitkän aikaa on joko henkisesti tai taloudellisesti tukenut piirin tai Marttaliiton valtakunnallista työtä.

Ansiomerkit voidaan myöntää marttajärjestön entisille tai nykyisille työntekijöille. Myöntäminen edellyttää marttajärjestön jäsenyyttä. (Marttaliiton ansiomerkkien myöntämisperusteet 1.5.2008)