Ketjukoulutukset

Marttapiirit järjestävät alueensa martoille ketjukoulutuksia, jotka lisäävät osaamista, tietoja ja taitoja sekä antavat martoille valmiuksia pitää valtakunnallisista teemoista marttailtoja tai tapahtumia. Ketjukoulutukset on suunnattu martoille, jotka haluavat oppia uutta ja jakaa oppimaansa eteenpäin.

Ketjukoulutuksen käymällä martta saa innostavia ja mielenkiintoisia tehtäviä toimia vapaaehtoisena marttana. Ketjukoulutukset ovat myös hyvä mahdollisuus tavata muiden yhdistysten marttoja. Ketjukoulutukset ovat martoille maksuttomia. Ketjukoulutusten sisältö ja aineistot ovat Marttaliiton tuottamia. Katso ketjukoulutusten ajankohdat oman piirin tapahtumakalenterista.


Ketjukoulutukset 2024

Marttapiirit järjestävät vuonna 2024 ketjukoulutuksia marjoista, sienistä, syötävästä metsäpuutarhasta, Martan luontopolun järjestämisestä, kotivarasta ja muonituksen ja kahvituksen järjestämisestä. Lisäksi järjestetään junnukokkien ohjaajakoulutuksia.

Marjasta on moneksi

Kotimaiset marjat ovat lähiruokaa parhaimmillaan, ovat ne sitten metsästä tai omasta puutarhasta poimittuja. Marjoilla on myös useita merkittäviä ravitsemuksellisia hyötyjä. Kurssilla opitaan hyödyntämään yleisimpiä metsä- ja puutarhamarjoja sekä valmistamaan niistä maukasta syötävää. Metsä- ja puutarhamarjojen hyödyntäminen on osa kestävän ja ilmastoviisaan ruokavalion koostamista. Metsämarjat ovat myös tasavertaisesti kaikkien saatavilla ja käytettävissä.

Sienet tutuksi

Sienet tutuksi -ketjukoulutus on tarkoitettu martoille, jotka aloittavat sienestystä. Koulutuksessa opit perusasioita sienestyksestä ja suositeltavista ruokasienistä. Lisäksi opit tunnistamaan 1–4 ajankohtaista ruokasientä. Koulutuksessa saat ohjeet, kuinka järjestät sienistä pienen näyttelyn tai tietoiskun omassa marttayhdistyksessäsi. Koulutus innostaa marttoja sienestämään, oppimaan lisää sienistä ja kiinnostumaan myös vapaaehtoisena sienimarttana toimimisesta.

Syötävä metsäpuutarha

Syötävä metsäpuutarha on luontoa jäljittelevä, lajirikas ekosysteemi, jossa monivuotiset kasvilajit kasvavat kerroksellisesti toistensa lomassa. Satokasvien lisäksi siellä kasvaa myös lukuisia muita lajeja, joilla on tärkeä tehtävä ekosysteemissä. Syötävä metsäpuutarha tuottaa monipuolista ravinteikasta syötävää, sitoo pitkän elämänsä aikana runsaasti hiiltä maaperään ja on elinympäristö lukuisille eliöille. Ketjukoulutuksessa opit, millainen syötävä metsäpuutarha voi olla, mitä hyötyä viljelytavasta on ja miten voit perustaa pienen syötävä metsäpuutarhan omalle pihalle. Lisäksi opit tunnistamaan monivuotisia vihannes- ja marjakasveja.

Martan luontopolku

Juhlavuonna haluamme tehdä metsää tutuksi ja viedä martat metsään! Ketjukoulutuksessa saa valmiudet toteuttaa Martan luontopolun omassa yhdistyksessä. Tarjoamme luontopolun avulla eri-ikäisille ja erikuntoisille martoille matalan kynnyksen mahdollisuuden nauttia yhdessä luonnon hyvää tekevistä vaikutuksista. Luontopolun voi toteuttaa eri aikaan vuodesta ja sitä voi muokata kohderyhmän ja vuodenajan mukaan. Luontopolkua ei rakenneta metsään pysyvästi, vaan se on kertaluonteinen ja liikuteltava.

Kotivara kuntoon

Kotivara on omatoimisen varautumisen lähtökohta. Ketjukoulutuksen tarkoituksena on jakaa tietoa kotivarasta ja viedä osaamista yhdistystoiminnan kautta jokaiselle martalle. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää kotivaran merkityksen arjessa ja häiriötilanteissa, osaa hyödyntää kotivaraa, osaa kuvata kotivaraa ajattelutapana sekä osaa jakaa konkreettisia ohjeita kotivaran koostamiseksi ja päivittämiseksi.

Martta muonittaa ja kahvittaa

Koulutuksen tavoitteena on edistää marttojen ja marttayhdistysten valmiutta muonitus- ja kahvitustoiminnan järjestämiseen ja taidon ylläpitämiseen. Ketjukoulutuksen käyneet martat osaavat järjestää erilaisten tilaisuuksien ruokahuoltoa ja kahvituksia. Koulutuksen avulla vakiinnutetaan muonitus- ja kahvitustoiminnan laatua Martoissa. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja osaa järestää kahvituksen tai muonituksen erilaisiin tilaisuuksiin, tuntee elintarvikehygienian perusteet sekä osaa suunnitella ja muuntaa ruokaohjeita isommallekin joukolle sopivaksi.

Junnukokki – lasten kokkikerhot

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa! Viisaus pätee myös keittiössä ja muualla kotona opittuihin arjen taitoihin, jotka ovat tärkeitä taitoja jo pienestä pitäen. Nuorena opitut taidot ja käyttäytymismallit kantavat pitkälle elämässä ja auttavat yksilöitä rakentamaan hyvää ja ennen kaikkea mieluista arkea. Ketjukoulutuksessa keskustellaan lasten kerhojen vetämisestä ja ruokakasvatuksen merkityksestä. Koulutuksen jälkeen osaat järjestää lasten kerhoja. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää, mitkä tekijät ovat tärkeitä lasten kerhojen vetämisessä, ymmärtää, mitä tarkoittaa ruokakasvatus ja miksi se on tärkeää lasten kehityksen kannalta sekä pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan kerhokertoja omatoimisesti.