Marttayhdistyksen kunniajäsenet

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi pitkään yhdistyksessä olleita ja marttatoiminnassa ansioituneita jäseniään. Yhdistys maksaa kunniajäsentensä jäsenmaksun.

Yhdistyksen hallituksessa keskustellaan kunniajäseniksi kutsuttavista. Sen perusteella hallitus voi tehdä esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista jäsenistä ja yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään esityksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen voidaan omaan yhdistykseen sopivin seremonioin kutsua kyseiset henkilöt kunniajäseniksi.

Kun kunniajäsenet on valittu/päätetty, tulee heistä lähettää tieto Marttaliittoon jarjestosihteeri@martat.fi osoitteeseen.

Yhdistyksen säännöistä tämä löytyy kohdasta Jäsenet 5§:

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen marttatoiminnassa ansioituneita jäseniä. Heidän kutsumisestaan päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistys vastaa omien kunniajäsentensä jäsenmaksuista.”