Säännöt

Marttaliitolla, piireillä ja yhdistyksillä on kullakin omat sääntönsä. Yhdistyksen arkea ohjaa yhdistyksen säännöt sekä yhdistyslaki. Yhdistyslaki antaa yhdistystoiminnalle vain väljät raamit. Tämän vuoksi yhdistyksen säännöillä on toiminnan kannalta huomattava merkitys.

Säännöt sujuvoittavat marttayhdistysten arkea

Sääntöjen tavoitteena on luoda raamit marttayhdistyksen toiminnalle. Viimeisimmän sääntöuudistuksen myötä sääntömääräyksiä on kevennetty, selkeytetty ja muokattu vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Yhdistysten mallisäännöt 2019

Marttaliiton säännöt

Piirien mallisäännöt