Marttalaulu

Järjestön omat laulut nostattavat yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä. Ensimmäinen marttalaulu valmistui 10-vuotisjuhlaan vuonna 1909. Tunnetuin Marttalauluista on huhtikuussa 1927 Emäntälehden julkaisema Anna Kaitilan runo Päivä kun paistaa, joka sopii laulettavaksi Laulava leivo -nimisen kansanlaulun sävelellä.

Marttalaulu

Päivä kun paistaa pirttihin pieneen
työtäni teen, olen onnellinen
:,:Kylvän ja kitken peltoni laitaa
Luojalta kasvua toivoellen:,:

Turmako veisi mun taimeni nuoret
Kylmäänkö kukkani kuihtua vois?
:,:Taivas kun hiljaa, tuo kasteen viljaa
kuinka ei maaemo lahjojaan sois?:,:

Syntymämaallensa kortensa kantaa
Marttojen työ, kodin hiljainen työ
:,:Hyyt sumut haihtuu, yö valoks vaihtuu
Uskoa toivoa maan sydän lyö:,:

Päivä kun paistaa pirttihin pieneen
työtäni teen, olen onnellinen
:,:Kylvän ja kitken peltoni laitaa
Luojalta kasvua toivoellen:,:


Martta – pajo (Marttalaulu karjalaksi)

Päivä kui paistau, perťťihin pieneh
Ruaduo mie ruan olen ozallinen
:,:Kylvän i kytken peldoni laidua
Luojalda kazvua pakiččien:,:

Turmiego veizi miun taimenet hennot
Vilugo kukkazet ńäivöittiä vois?:,:
Taivas kui hiľľah, tuo kastien viľľua
Kuibo ei muaemä podarkkoi sois:,:

Synnyndämualla nyt andimet kandau
Marttoloin työ, koi´in hiľľane työ
:,:Goŕat kaikki häikkyy, yö valgieks´ väikkyy.
Uskuo, toivuo muan syväin lyö:,:

Päivä kui paistau, perťťihin pieneh
Ruaduo mie ruan olen ozallinen
:,:Kylvän i kytken peldoni laidua
Luojalda kazvua pakiččien:,:

Sanat karjalaksi Paavo Harakka 2017