Toiminnan suunnittelu

Parhaimmillaan marttayhdistyksen monipuolisesta toimintakalenterista löytyy jokaiselle jotakin innostavaa. Marttajärjestön teemat ja tapahtumat kannattaa ottaa mukaan yhdistyksen toimintakalenteriin.

Marttayhdistys voi käyttää alla olevia toimintasuunnitelmapohjia vuoden 2023 ja vuoden 2024 suunnittelussa joko sellaisenaan tai muokattuna. Toimintasuunnitelmasta voi jättää sisältöjä pois yhdistyksen toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Yhdistyksellä voi myös olla toimintaa, jota ei ole tässä suunnitelmapohjassa ja jonka yhdistys itse lisää toimintasuunnitelmaansa. Tämän lisäksi yhdistys voi tehdä toimintakalenterin.

Toimintasuunnitelmapohjat 2024 ja 2023

Voit ladata tästä vuosien 2023 ja 2024 toimintasuunnitelmapohjat word-tiedostona ja saat tästä myös kummankin vuoden toimintasuunnitelmista tehdyt PowerPoint-esitykset käyttöösi. Sivulla on myös vuoden 2023 toimintasuunnitelma tekstinä.


Tapahtumakalenteri 2024

Tammi-helmikuu Martan teehetki -tapahtumat
24.2. Kevätseuranta alkaa
20.4. Martat 125 -juhla Tampere-talossa
21.4. Marttaliiton vuosikokous
21.5. Juhlat metsässä
26.7. Martan päivä
24.8. Mahtava marttaralli
31.8. Valtakunnallinen sienipäivä ja 1.-15.9. Sieniviikot
Lokakuu Lokakuu on puurokuu

Tapahtumakalenteri 2023

31.1. Maailman suurin marttailta juhlii 120-vuotiasta Martat-lehteä
17.–23.4. Marttailuviikko on kotivaraviikko
21.4. Vuosikokousseminaari
22.4. Marttaliiton vuosikokous
26.7. Martan päivä
26.8. Valtakunnallinen sienipäivä
27.8.–3.9. Sieniviikko kannustaa liikkumaan luonnossa
Lokakuu Lokakuu on puurokuu

Käsityö- ja askartelutarvikkeiden vaihtotapahtuman yhdistys voi järjestää haluamaan ajankohtana.

Marttaliitto, piirit ja yhdistykset osallistuvat vuoden aikana myös muihin tapahtumiin, teemaviikkoihin ja kampanjoihin.

Valtakunnallisten tapahtumien ohjeistukset ja ideoita marttailtoihin


Toimintasuunnitelmapohja 2023

Hyvästä arjesta parempi maailma: <Yhdistyksen nimi> toimintasuunnitelma 2023

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Strateginen lupauksemme on tehdä arjen tekoja huomista varten. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan.

Vuosi 2023 on marttajärjestön strategiakauden neljäs vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2023 teema on varautuminen taidolla

Varautumisen teemavuonna tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä varautumisen taidoista, kotivarasta, sen sisällöstä ja siitä, miksi kotivaraa tarvitaan. Annamme konkreettisia esimerkkejä ja neuvoja, joilla varaudutaan arkipäivän poikkeustiloihin. Marttailuviikolla neuvomme erityisesti kotivaraan sisältyvästä vedestä.

Varautuminen ja poikkeuksellisissa tilanteissa toimiminen edellyttää joustavuutta ja resilienssiä eli joustavuutta, uusien ratkaisujen ja ajatusmallien käyttöönottoa sekä toiveikkuutta. Ne kehittyvät varautumista edistäviä taitoja oppimalla. Marttojen tärkein varautumistehtävä on omatoimisen varautumisen vahvistaminen ja arjen taitojen edistäminen – ja taitojen opettajina me olemme
taitureita. Martoissa tehdään ja opitaan paljon asioita, jotka parantavat varautumiskykyä ja joustavuutta toimia muuttuvissa tilanteissa. Tehdään se yhdessä näkyväksi. Martoilla on tärkeä rooli myös ihmisten turvallisuuden tunteen ja pärjäämisen kokemuksen vahvistajana.

Innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa

Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen ilo. Haluamme saada nykyistä suuremman joukon toimimaan Marttojen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti sekä ilmastokestävyyden ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Tavoitteet
 • Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liittyy enemmän uusia jäseniä, kuin mitä siitä eroaa.
 • Koronaepidemian helpottaessa ja ihmisten suunnitellessa vapaa-aikaansa uudenlaisista lähtökohdista, marttatoiminta koetaan mielekkäänä harrastuksena ja yhteisönä, johon halutaan tulla mukaan.
 • Marttailu mahdollistaa erilaisia, vaikuttavia ja sisältölähtöisiä kohtaamisia.
 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Yhdistysten toimintakulttuuri on avoin, vieraanvarainen ja yhdenvertaisuutta vaaliva. Toimintaan on helppo tulla mukaan ja jokaiselle löytyy oma tapa olla martta.
 • Yhdistyksen toiminnassa opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön strategian ja brändin sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.
Toimenpiteet
 • Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
  • Varautuminen ja kolmen päivän kotivara
  • Ruoka, esim. mausteet, leivonta tai ruokahävikki puoleen.
  • Luonnontuotteet, esim. luonnonyrttien kerääminen tai sieniretki.
  • Puutarha, esim. monimuotoinen, kestävä ja syötävä kotipiha, viljelylaatikon perustaminen, puutarhamarjat, vieraslajit tai avoimet puutarhat.
  • Kodin kemikaalit ja niiden vaikutukset
  • Ekologinen kodinhoito, esim. ekosiivous, arjen kemikaalit tai muovit.
  • Kohtuullinen kulutus ja omat rahat, esim. netti- ja puhelinhuijaukset, budjetointi tai kohtuullinen kuluttaminen ja hiilijalanjälki.
  • Käsityöt, esim. kirjonta ja paikkaaminen
  • Käsityötarvikkeiden vaihtotapahtuma
  • Lokakuu on Puurokuu tai muu kansainvälinen marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyöhön.
  • Vierailu tai vierailija
  • Kulttuuri
  • Hyvinvointi ja liikunta
 • Yhdistys osallistuu marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurimpaan marttailtaan juhlimalla 120 vuotta täyttävää Martat-lehteä.
 • Marttailuviikolla 17.-23.4. järjestetään marttailtoja ja yleisötapahtumia kotivarasta.
 • Yhdistys innostaa suomalaisia liikkumaan ja retkeilemään luonnossa sekä hyödyntämään luonnonantimia järjestämällä Marttojen sienipäivänä 27.8. tai sieniviikolla 28.8.-4.9. sieniretken yhteistyössä Suomen Ladun paikallisen yhdistyksen kanssa.
 • Yhdistys osallistuu Lokakuu on Puurokuu -kampanjaan tyttöjen ja naisten puolesta keittämällä puuroja ja lahjoittamalla myyntituoton Marttojen hankkeille Etiopiaan ja Malawiin.
 • Käsityötoiminnassa perehdytän materiaalien monipuoliseen hyödyntämiseen ja opetellaan kirjontaa.
 • Yhdistys osallistuu tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävään paikalliseen tapahtumaan kuten rasisminvastaiseen tilaisuuteen tai Pride-viikon yleisötapahtumaan tai järjestää toimintaa yhteistyössä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen tai monikulttuurisen yhdistyksen kanssa.
 • Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin tai Marttaliiton järjestämään koulutukseen, toiminnansuunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen.
 • Yhdistyksellä on Yhdistysavaimessa nettisivut. Yhdistys päivittää säännöllisesti kotisivujaan sekä linkittää niille ja Martat.fi-sivuille sosiaalisen median päivityksissään.
 • Yhdistys innostaa jäseniään yhdessä oppimiseen sekä Martta-akatemian kursseille, webinaareihin ja marttaopintoihin.

Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet
 • Yhdistyksen talous on tasapainossa.
Toimenpiteet
 • Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan hyvällä talouden hoidolla.
 • Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
 • Taloudesta raportoidaan sovitulla jaksotuksella.

Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2023 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana.
 • Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä palaa ennen koronaa olevalle tasolle.

Käytä avuksi toimintavuoden suunnittelussa myös Yhdistyksen vuosikelloa.