Toiminnan suunnittelu

Parhaimmillaan marttayhdistyksen monipuolisesta toimintakalenterista löytyy jokaiselle jotakin innostavaa. Marttajärjestön teemat ja tapahtumat kannattaa ottaa mukaan yhdistyksen toimintakalenteriin.

Marttayhdistys voi käyttää alla olevia toimintasuunnitelmapohjia vuoden 2024 ja vuoden 2025 suunnittelussa joko sellaisenaan tai muokattuna. Toimintasuunnitelmasta voi jättää sisältöjä pois yhdistyksen toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Yhdistyksellä voi myös olla toimintaa, jota ei ole tässä suunnitelmapohjassa ja jonka yhdistys itse lisää toimintasuunnitelmaansa. Tämän lisäksi yhdistys voi tehdä toimintakalenterin.

Toimintasuunnitelmapohja 2024

Voit ladata tästä vuoden 2024 toimintasuunnitelmapohjan word-tiedostona ja sen esittelydiat PowerPoint-tiedostona. Sivulla on toimintasuunnitelmapohja myös tekstinä.

Toimintasuunnitelmapohja 2025

Voit ladata tästä vuoden 2025 toimintasuunnitelmapohjan word-tiedostona ja sen esittelydiat PowerPoint-tiedostona. Sivulla on toimintasuunnitelmapohja myös tekstinä.


Tapahtumakalenteri 2024

Tammi-helmikuu Martan teehetki -tapahtumat
24.2. Kevätseuranta alkaa
20.4. Martat 125 -juhla Tampere-talossa
21.4. Marttaliiton vuosikokous
21.5. Juhlat metsässä
26.7. Martan päivä
24.8. Mahtava marttaralli
31.8. Valtakunnallinen sienipäivä ja 1.-15.9. Sieniviikot
Lokakuu Lokakuu on puurokuu

Marttaliitto, piirit ja yhdistykset osallistuvat vuoden aikana myös muihin tapahtumiin, teemaviikkoihin ja kampanjoihin.

Tapahtumakalenteri 2025

Tammi-helmikuu Jäsenhankintakampanjan tapahtumat: Martan mocktailit
13.3. Maailman suurin marttailta on papubileet
25.4. Marttaliiton vuosikokousseminaari
26.4. Marttaliiton vuosikokous
21.5. Mahtava marttalenkki
26.7. Martan päivä
30.8. Valtakunnallinen sienipäivä
31.8.–14.9. Sieniviikot
22.–28.9. Marttailuviikko
Lokakuu Lokakuu on puurokuu


Katso myös


Toimintasuunnitelma 2024

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan.

Vuosi 2024 on marttajärjestön strategiakauden viides vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Marttojen 125-vuotisjuhlavuoden teemana metsä

Martat juhlivat 125-vuotista taivaltaan vuonna 2024. Juhlavuoden teemana on metsä. Metsässä ja lähiluonnossa liikkuminen, mm. marjastus, sienestys ja vaikkapa luontopolulla käyminen, lisää hyvinvointia ja vahvistaa luontosuhdetta. Juhlavuonna juhlimme monimuotoisia metsiä, metsäsuhdetta ja luonnonantimia.

Kolme näkökulmaa metsään

 • Luonnontuotteet, kuten sienet, marjat ja villiyrtit ovat vahvaa osaamisaluettamme. Tuo-daan osaamisemme yhdessä esille, lisätään keräilyä ja luonnontuotteiden hyödyntämistä.
 • Metsässä ja lähiluonnossa liikkuminen vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia. Tehdään metsä tutuksi ja viedään Marttojen kanssa metsään. Muistutetaan lähimetsän merkityksestä.
 • Metsän kunnioittaminen ja jokaisenoikeudet ovat lähtökohta luonnossa liikkumiselle. Kerrotaan niiden merkityksestä ja tarkoituksesta.

Innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa

Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen ilo. Haluamme saada nykyistä suuremman joukon toimimaan Marttojen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Tavoitteet

 • Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi ja jäsentyytyväisyys vahvistuu.
 • Marttailu on mielekäs harrastus ja yhteisö, johon on helppo tulla mukaan. Jokaiselle löytyy oma tapa olla martta.
 • Yhdistyksen monipuolisesta toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Yhdistys järjestää ainakin yhden kaikille avoimen tapahtuman.
 • Yhdistyksen toiminnassa opitaan yhdessä ja siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön strategian ja brändin sekä toimintavuoden yhteiset metsäteeman ja valtakunnalliset tapahtumat.
 • Yhdistys käyttää Marttarekisteriä ja Marttatilastoa. Yhdistyksellä on kotisivut tai muu kanava, josta sen toiminnasta saa tietoa.

Toimenpiteet

Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet

 • Yhdistyksen talous on tasapainossa.

Toimenpiteet

 • Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan hyvällä talouden hoidolla.
 • Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
 • Taloudesta raportoidaan sovitulla jaksotuksella.

Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2024 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana.
 • Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä palaa ennen koronaa olevalle tasolle.