Säästä ja säädä

Mihin sähköä kotona kuuluu? Entä miten kulutus vaihtelee ajankohdan, säätilan ja vuodenajan mukaan? Tämä marttaillan malli kannustaa selvittämään, miten teidän marttaporukanne jäsenet kuluttavat energiaa kodeissaan. Illan aikana saatte laittaa myös hyväksi havaitsemanne energiansäästövinkit jakoon. 

Energiansäästö on aina järkevää ja tehokas keino pienentää hiilijalanjälkeä, mutta nyt kun energian saatavuudessa on haasteita ja energianhinta on korkea, on entistä kannattavampaa säästää energiaa sekä säätää kulutuksen ajankohtia. Sähkön säästäminen ja kulutusjousto ovat erityisen tärkeitä, paitsi korkean sähkönhinnan takia, myös sähkön riittävyyden varmistamiseksi. Sähkönsäästön ja kulutusjouston avulla jokainen voi osaltaan auttaa varmistamaan, että sähköä riittää, eikä hinta sähkömarkkinoilla nouse jo nyt korkealta tasolta vielä kohtuuttomammaksi.

Suuri osa sähköyhtiöistä tarjoaa verkkopalvelussaan kuluttaja-asiakkaille hyvinkin tarkkaa tietoa asiakkaan sähkönkulutuksesta. Usein verkkopalveluun kirjautumalla löytyy ilmaiseksi tietoa omasta sähkönkulutuksen määrästä, sekä kulutuksen vaihtelusta jopa tuntitasolla. Jotta sähköä pystyy säästämään, on tärkeää selvittää, paljonko sähköä kuluu, miten kulutus vaihtelee, mitkä laitteet aiheuttavat piikkejä kulutuksessa, ja mitkä laitteet taas kuluttavat jatkuvasti sähköä. Sähkön kulutusseurantaan tutustumalla voi myös havaita, jos joku laite on menossa rikki ja aiheuttaa sen takia ylimääräistä kulutusta. 

Kulutusjoustolla tarkoitetaan sitä, että ei välttämätöntä kulutusta siirretään pois niiltä hetkiltä, jolloin valtakunnan tasolla sähköverkossa on paljon kulutusta. Tyypillisesti tällaisia huippukulutuksen aikoja ovat arkiaamut ja arki-illat.  

Marttaillan kulku

1. Tutustutaan omaan sähkönkulutukseen 

Selvittäkää omasta sähköyhtiöstä, millaista tietoa omasta sähkönkulutuksestanne voitte saada. Useilla sähköyhtiöillä on verkkopalvelu, josta asiakas saa tietoa omasta kulutuksestaan tuntitarkkuudella. Jos sähköyhtiöllä on tällainen kulutusseurantapalvelu, kirjautukaa sähköyhtiön verkkopalveluun ja tutkikaa sähkönkulutusta kuluneen kuukauden aikana. Voit ottaa tulosteen sähkönkulutuksen vaihtelusta mukaan marttailtaan tai voitte tutkia yhdessä sähköyhtiöiden verkkopalveluiden sisältöä. 

Selvittäkää: 

  • Miten kulutus vaihtelee vuorokauden aikoina? Pohdi mistä vaihtelu johtuu, ja mitkä laitteet sitä selittävät?
  • Miten kulutus vaihtelee eri viikonpäivinä? 
  • Onko kulutus pienempää öisin kuin päivällä? Mitkä laitteet kuluttavat jatkuvasti sähköä, myös öisin? erottuuko kulutushuippuja? Mitkä laitteet selittävät kulutushuippuja? 

2. Valmistaudutaan sähkön kulutusjoustoon 

  • Ladatkaa älypuhelimeen Fingridin Tuntihinta -sovellus. Se kertoo sähkön hinnan vaihtelusta sähkömarkkinoilla. Sovellus auttaa hahmottamaan, miten sähkön kysyntä ja kulutushuiput vaikuttavat sähkön riittävyyteen ja hintaan. Esimerkiksi yöajat erottuvat alhaisemman kulutuksen ja hinnan ajankohtina. Arkiaamut ja -illat erottuvat ajankohtina, jolloin sähkön hinta pörssissä on korkea, ja myös sähkön riittävyydessä voi olla haasteita. Omaa kulutusta tulisi pyrkiä siirtämään pois näistä huippukulutuksen hetkistä. 
  • Pohtikaa, mitkä sähköä kuluttavat laitteet omassa kodissa olisi mahdollista ajoittaa esimerkiksi yöhön tai muuhun sellaiseen ajankohtaan, jolloin sähkön kulutus on valtakunnan tasolla alhaisempaa. Tyypillisesti huippukulutuksen hetkiä ovat arkiaamun ja arki-illat, eli ei-välttämätöntä sähkönkulutusta tulisi siirtää pois näistä hetkistä. 
  • Miettikää, milloin teillä käytetään tyypillisesti pyykinpesukonetta, tiskikonetta, uunia, autonlämmitintä ja sähkösaunaa. Olisiko näitä kulutuksia mahdollista ajoittaa muuhun kuin huippukulutuksen hetkiin? (tyypillisesti huippukulutuksen hetkiä ovat arkiaamun ja arki-illat) 
  • Pohtikaa, mitä sähkönkulutusta omassa kodissa olisi mahdollista karsia? Paitsi kulutusjousto, myös sähkön säästäminen on tärkeää. Vaikka sähkön korkea hinta ei vielä tuntuisi omassa kukkarossa, on sähkön säästäminen tärkeää siksi, että se auttaa varmistamaan sähkön riittävyyttä, sekä vähentää painetta hintojen nousulle entisestään. 

Lisätietoa: