Toimintaryhmät

Toimintaryhmä on kevytrakenteinen malli, joka mahdollistaa erilaisten asioiden harrastamisen samanhenkisessä seurassa yhden yhdistyksen sisällä.

Toimintaryhmä voi painottaa toimintaansa esimerkiksi kulttuuriin, retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen, kädentaitoihin tai ruokaan. Tärkeintä on, että kaikki mukaan tulijat ovat aiheesta kiinnostuneita ja valmiita toimimaan ryhmässä.

Toimintaryhmät ovat osa yhdistystä ja toimintaryhmän jäsenet ovat yhdistyksen jäseniä. Samassa yhdistyksessä voi olla useita toimintaryhmiä. Toimintaryhmä toteuttaa yhdistyksen toimintaa painottaen sitä ryhmän jäsenten haluamalla tavalla ja heidän toivomaansa suuntaan.

Toimintaryhmän etuna on, että siinä ei tarvita monia luottamustoimijoita. Toimintaryhmällä ei ole puheenjohtajaa eikä sihteeriä. Riittää, että yksi jäsenistä toimii ryhmän vetäjänä. On suositeltavaa, että toimintaryhmän vetäjä kuuluu yhdistyksen hallitukseen, jotta tiedonkulku toimintaryhmän ja yhdistyksen välillä on sujuvaa.

Toimintaryhmällä ei ole omaa varallisuutta, vaan kaikki rahat ovat virallisesti emoyhdistyksen. Toimintaryhmän tulee tehdä suunnitelma toiminnastaan ja siihen tarvittavista varoista ja hyväksyttää se yhdistyksen hallituksella. Yhdistys on vastuussa kirjanpidosta ja toimintaryhmä on velvollinen toimittamaan tositteet ja selvitykset yhdistyksen rahastonhoitajalle.

Toimintaryhmä voi olla ratkaisu silloin, jos harkitaan yhdistyksen lakkauttamista, kun hallitukseen ei löydy tarpeeksi jäseniä tai toiminta on muutoin hiipumassa. Yhdistys voi siirtyä toisen yhdistyksen alle toimintaryhmäksi, jolloin hallinnolliset velvollisuudet vähenevät ja jäsenet saavat keskittyä marttatoiminnan pyörittämiseen. Vanha yhdistys lakkautetaan sääntöjen mukaisesti ja perustetaan uusi toimintaryhmä, jonka alle lakkautetun yhdistyksen jäsenet siirtyvät ja joka voi halutessaan käyttää lakkautetun yhdistyksen nimeä (ilman ry).

Toimintaryhmän ohjeita päivitetään parhaillaan. Vanhat ohjeet löytyvät edelleen tämän sivun oikeasta sivupalkista. Voit kysyä neuvoa toimintaryhmän perustamiseen myös omasta piiristäsi tai Marttaliitosta!

Toimintaryhmän perustaminen pöytäkirja