Ilmastolukupiiri

Ilmastonmuutoksesta on alettu uutisoida entistä enemmän ja ihmiset ovat alkaneet miettimään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Mistä tukea ympäristökriisien aikana? Lukemalla marttaillassa faktatietoa ja esimerkkejä uusista ratkaisuista, vaikeiden asioiden, kuten ilmastonmuutoksen, käsittely helpottuu. Ajatusten ja ratkaisujen jakaminen muiden kanssa auttaa kriisin kanssa elämisessä ja tuo usein lohtua. Ilmastolukupiiri sopii kaikille martoille!

Ilmastolukupiiri osana marttojen yhdistystoimintaa lisää rentoa yhteenkokoontumista ja keskustelua tärkeästä aiheesta. Ilmastoteema sopii martoille, koska ympäristö ja yksi maapallo ovat tärkeä osa marttojen kestävän kehityksen arvoja. Lukeminen ja palveluiden, kuten kirjastojen sekä äänikirjapalveluiden, käyttö edistävät kiertotaloutta.

Mikä on lukupiiri?

Lukupiiri on porukka ihmisiä, jotka haluavat käsitellä yhdessä kirjoja ja kokoontua keskustelemaan niistä vapaamuotoisesti. Sopiva määrä osallistujia on 10 henkilöä. Mitä pienempi porukka, sitä enemmän yksilö pääsee ääneen. Aiheen ja kirjallisuuden lajin voi rajata tarkemmin ilmastonmuutoksesta käsittelemään tai sivuamaan vaikka yhteiskunnallisia asioita tai arkisia asioita, esimerkkinä kirjat Sivistys vaurautena – radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa tai Me olemme ilmasto – miten maailma pelastetaan ruokavalinnoilla. Ilmastolukupiirin tarkoituksena on löytää uusia näkökulmia siihen, missä määrin ilmastonmuutos on “kaiken muutos” ja miten sen kanssa eletään.

Marttaillan kulku: ilmastolukupiirin kokoontuminen

 • Olette sopineet ajan ja paikan/ virtuaalialustan.
 • Vetäjä voi muistuttaa lukupiiriläisiä etukäteen ilmastolukupiirin kokoontumisesta. Tavasta voi sopia ensimmäisellä kerralla.
 • Vetäjä toivottaa lukupiiriläiset tervetulleeksi. Odotetaan, että suurin osa pääsee paikalle. Tarkista yhteydenpitovälineet, jos tekninen ongelma on estänyt virtuaalialustalle pääsyn.
 • Ensimmäisellä kerralla käydään pidempi aloituskierros, jossa esittäydytään toisille, jos osallistujat ovat toisilleen tuntemattomia.
 • Aloituskierroksella jokainen kertoo miten käsitteli teosta ja mitä jäi päällimmäisenä käteen.
 • Näistä ajatuksista on hyvä jatkaa keskustelua. Usein jo aloituskierroksen aikana keskustelua syntyy toisten ajatuksista.
 • On hyvä nostaa esiin kirjan erityisiä kohtia, jotka jäivät mieleen. Halutessa vetäjä tai osallistuja voi lukea muille tekstinpätkän ääneen.
 • Lopuksi valitaan seuraava kirja tai keskustellaan etukäteen valitusta kirjasta. Kirjojen saatavuus on hyvä tarkistaa jo tässä vaiheessa. Etenkin uudet kirjat voivat olla hyvinkin suosittuja.
 • Hyödyntäkää ilmastoaiheisten kirjojen valintaan Ilmastolukupiirin valmista kirjalistaa.

Ilmastolukupiirin vetäjän rooli

 • Organisoida lukupiiri kutsumalla osallistujat koolle.
 • Jos käytössä on virtuaalialusta, on hyvä perehtyä sen käyttöön teknisten ongelmien varalta.
 • Varata tapaamiseen sopiva aika, yleensä vähintään tunnin.
 • Ensimmäiseen tapaamiseen kannattaa varata enemmän aikaa, jos osallistujat eivät tunne toisiaan ennestään.
 • Ylläpitää keskustelua, esimerkiksi kysymyksin tai jakamalla puheenvuoroja.
 • Kun tapaamiseen varaa hieman enemmän aikaa, esim. puolitoista tuntia, ehtii käsitellä kirjaa monesta eri näkökulmasta.
 • Halutessa miettiä etukäteen apukysymyksiä, joiden avulla keskustelu etenee.
 • Vetäjä voi halutessaan hiljaisina hetkinä kommentoida kirjaa jonkin verran, mutta se ei ole vetäjän tehtävä. Tämä riippuu lukupiirin koosta ja tapaamisen ajasta.
 • Valita etukäteen ehdotuksia seuraavaksi kirjaksi, esim. neljä vaihtoehtoa, joista osallistujat äänestävät, tai päätä itse seuraava käsiteltävä teos.
 • Päättää seuraava ilmastolukupiirin tapaamiskerta. Välittää seuraavan kirjan ja tapaamisen tiedot, kun joku lukupiiriläisistä ei pääse osallistumaan tapaamiseen.

Etälukupiirin järjestäminen

 • Virtuaalisovelluksia on monia ilmaisversioita, kuten Teams, Jitsi, Discord, Google Meet, AltSpaceVR.
 • Puhelumuotoinen lukupiiri voi toimia, jolloin voi käyttää vaikka Skypeä tai Whatsappin ryhmäpuhelutoimintoa.
 • Chat toimii linkkien, kyselyiden ja ehdotusten esittämiseen, sekä puheenvuoroon, jos on teknisiä ongelmia.
 • Isommalle lukupiirille voi käyttää erilaisia havannointi- ja kyselytyökaluja, kuten Mentimeter tai AnswerGarden.

Käytettävät materiaalit

Markkinointiteksti ja -kuvat yhdistyksen käyttöön

Ilmastolukupiirin kokoaa martat etsimään uusia näkökulmia siihen, missä määrin ilmastonmuutos on “kaiken muutos” ja miten sen kanssa eletään. Lukemalla ja keskustelemalla aiheesta marttaillassa, vaikeiden asioiden, kuten ympäristökriisien, käsittely helpottuu ja tuo lohtua. Ilmastolukupiiri sopii kaikille martoille!