Yhdistysten Y-tunnus

Kaikki marttayhdistykset saavat Y-tunnuksen. Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille aiemmin annetun yhdistysrekisterin rekisterinumeron. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Marttaliiton jäsenrekisterissä jokaisella marttayhdistyksellä on lisäksi oma jäsenrekisterinumeronsa.

Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Se on muotoa 1234567-8.

Yhdistykselle annetun Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivustolta yrityshausta.

Verohallinnosta saadun tiedon mukaan PRH:n antama Y-tunnus ei itsekseen ”aktivoidu” millään tavalla verohallinnon rekistereihin eli verohallinto ei ala seurata yhdistyksiä tämän Y-tunnuksen vuoksi yhtään sen enempää kuin tähänkään asti. Yhdistyksille ei siis edelleenkään ole automaattisesti tulossa esimerkiksi veroilmoituksia täytettäväksi. Mikäli yhdistys haluaa rekisteröityä työnantajamaksun suorittajaksi tai muuten verohallinnon rekistereihin, sen tulee tehdä tästä erillinen ilmoitus. Ilmoittamista varten tulee verohallinnon antaman tiedon mukaan vielä kesän aikana oma lomakkeensa.