Yhdenvertaisuus – marttaillan malli

Kaikille hyville tyypeille – yhdenvertaisuusaiheen ympärille rakennettu marttaillan malli.

Me martat uskomme, että jokaisesta ihmisestä löytyy hyvä tyyppi. Olemme kaikki erilaisia ja jokainen on kiinnostava omalla tavallaan. Kannattaa kuunnella, mitä toisella on sanottavaa. Kohdata, tavata, jutella ja tutustua. Olla oma itsensä, antaa toisen olla omanlaisen. Kohta huomaat – siinäpä vasta hyvä tyyppi!

Marttaillassa

Tutustutaan marttaillan aikana yhdessä Marttaliiton yhdenvertaisuusteeseihin, turvallisen tilan periaatteisiin ja toimintaohjeisiin syrjintätilanteissa. Mihin asioihin yhdistyksessä olisi vielä syytä kiinnittää huomiota? Voitte jakautua pienryhmiin keskustelemaan yhdistyksen yhdenvertaisuustilanteesta. Jokainen ryhmä kirjaa keskustelustaan muistiinpanot, joiden pohjalta jatketaan rakentavaa keskustelua koko porukalla.

Voitte johdatella keskustelua seuraavilla kysymyksillä:

  • Onko minkä tahansa ikäisen, värisen, muotoisen ja sukupuolisen uuden jäsenen helppo päästä mukaan porukkaamme?
  • Mitä teemme tehdäksemme uuden tulijan olon tervetulleeksi? 
  • Saavatko kaikki halukkaat äänensä kuuluviin ja mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksessämme? 
  • Ovatko kokoontumisemme esteettömiä? Fyysinen esteettömyys, entä viestinnän esteettömyys eli saavutettavuus? 
  • Huomioidaanko tarjoiluissa erityisruokavaliot – sensitiivisesti ja asiaa alleviivaamatta? 
  • Kuinka voisimme vielä paremmin huomioida keho- ja ruokarauhan toiminnassamme? 
  • Olemmeko aiemmin kohdanneet tilanteita, jotka olisivat vaatineet puuttumista ja syrjinnän puheeksi ottamista?
  • Miten mahdollisissa syrjintätilanteissa on toimittu tai miten olisi pitänyt toimia?
  • Miten varmistamme, että kaikki toiminnassa mukana olevat kunnioittavat yhteisiä pelisääntöjä ja tuvallisen tilan periaatteita?

Linkit taustamateriaaleihin