Ketjukoulutuksilla sisältöä yhdistyksen toimintaan

Marttapiirit järjestävät vuonna 2020 ketjukoulutuksia kotivarasta, energian käytöstä, pakkausmerkinnöistä ja puutarhanhoidosta. Ketjukoulutuksiin osallistuneet martat vievät koulutuksissaan saamaansa tietoa ja osaamista eteenpäin vähintään omaan yhdistykseensä. Ketjukoulutusten sisältö ja aineistot ovat Marttaliiton tuottamia. Katso ketjukoulutusten ajankohdat oman piirin tapahtumakalenterista.

Kolmen päivän kotivara

Arki ei aina suju suunnitelmien mukaisesti. Kotivara on pelastus moneen pulmaan. Ketjukoulutuksessa selvitetään mikä kotivara on, mihin sitä tarvitaan ja mitä se sisältää. Koulutuksen jälkeen osaat jakaa kotivara-tietoutta myös muille.

Energiajärkeä

Oletko kiinnostunut toimimaan kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläänä? Haluatko muuttaa arjen valintoja kestävämpään suuntaan? Tule mukaan ketjukoulutukseen, jossa keskustellaan kotitalouksien energiankäytöstä ja energiansäästöstä ja siitä, miten jokainen voi vaikuttaa asumisen ilmastovaikutuksiin. Koulutuksessa myös ideoidaan, miten voit jakaa energiajärkeä myös muille mm. syksyn marttailuviikolla. Energiajärkeä -ketjukoulutuksen aineisto ja ohjeet

Miksi pakkausmerkinnät?

Elintarvikepakkauksissa on paljon erilaisia pakollisia ja vapaaehtoisia merkintöjä. Tiedätkö, mitä kaikki merkinnät tarkoittavat ja mitä niiden takana on? Kurssilla käydään läpi pakkausmerkinnät ja tutustutaan, niiden merkityksiin.

Monimuotoinen kotipiha – Puutarhanhoidon perusteet

Kotipuutarhuri vaikuttaa omilla valinnoilla ympäristön tilaan, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen.  Kurssilla perehdytään perusasioihin ympäristönäkökulman kautta. Keskeisinä teemoina ovat maanparannus ja -hoitotyöt, kasvivalinnat ja kasvien hoitotyöt sekä ravinnekierto. Lisäksi kurkistetaan kaupunkiviljelyn trendeihin.