Vastuullisuusmerkinnät

Eettisyys ja vastuullisuus ruoan sekä hyödykkeiden tuotannossa tarkoittaa, että raaka-aineiden käyttö tai kasvatus, tuotantoprosessi ja työntekijöiden olosuhteet ovat hyvät ja kestävällä pohjalla. Kaiken tuotannon pitää olla kestävää, eettistä ja vastuullista.

Ruoan eettisyydellä viitataan esimerkiksi siihen, että se on kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti tuotettua. Vahinkoa ympäristölle, eläimille ja ihmisille tulisi välttää.

Maailman väkimäärä kasvaa, joten ruokaa on tuotettava huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Käyttämäämme ruokaa viljellään globaalisti ja kuljetetaan pitkiä matkoja. Tämä tuo myös ongelmia tuottajamaissa, kun ruoantuotanto yksipuolistuu. Suomessa riittää vettä, mutta meille tuodaan paljon elintarvikkeita alueilta, jossa on vesipula. Suomessa on myös useita muita maita tiukempi valvonta koskien eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Esimerkiksi Suomessa antibiootteja ei saa käyttää ennaltaehkäisevästi. Suomeen saattaa saapua kansainvälisten markkinoiden kautta myös ruokaväärennöksiä, joissa tuotteen alkuperässä tai valmistusmateriaaleissa ei ole ilmoitettuna oikeat tiedot. Jotta tiedämme, mitä syömme, tulee ruoan tuotantoketjun olla jäljitettävä. Suomessa Tulli hoitaa kaupallisten elintarvikkeiden tuontia.

Elintarvikkeet kauppojemme hyllyille saapuvat joka puolelta maailmaa. On tärkeä arvostaa kaikkea ruokamme eteen tehtyä työtä koko ruokatuotantoketjun matkalta. Tuotannossa maailmalla löytyy monia epäkohtia ihmisten eettisessä kohtelussa, kuten liian pienet korvaukset työstä tai lasten käyttäminen työvoimana. Myös Suomeen tuodaan kehittyvistä maista myyntiin elintarvikkeita, kuten hedelmiä, kahvia ja kaakaota. Kun tuotteessa on Reilun kaupan merkki, se kertoo, että viljelijä on saanut tuotteestaan kunnollisen korvauksen. Jokaisella ihmisellä on oikeus riittävään palkkaan, joka turvaa ihmisarvon mukaisen toimeentulon.

On ihmisen velvollisuus kunnioittaa kaikkia eläimiä. Eläimetkin tuntevat kipua ja kärsimystä. Suomessa eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Luomueläintuotannossa edistetään eläinten lajinmukaista käyttäytymistä ja eläimiä ruokitaan luomurehulla. Luomutilojen eläimillä on enemmän tilaa ja kesäisin ulkoilumahdollisuus, eivätkä ne ole häkeissä. Luomutuotantoa valvotaan Suomessa Ruokaviraston toimesta ja tarkastajat käyvät luomutiloilla vähintään kerran vuodessa. Suosi siis suomalaisia luomutuotteita!

Elintarvikkeiden tuotetietojen tulisi kertoa elintarvikkeen raaka-aineiden alkuperän ja tuotanto-olosuhteet. Vastuullisuusmerkit auttavat valitsemaan eettistä ruokaa ja muita tuotteita.

Reilun kaupan -merkki on yksi tapa tunnistaa tuotteita, joilla vaikutetaan sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin tuottajamaissa. Reilun kaupan merkki löytyy tuotteista, jotka täyttävät Reilun kaupan kriteerit:

  • Taloudellisiin kriteereihin kuuluu esimerkiksi takuuhinnan ja Reilun kaupan lisän maksaminen, tuotteen jäljitettävyyden edellyttäminen kirjanpidon avulla sekä kauppasuhteiden läpinäkyvyys.
  • Sosiaaliset kriteerit kieltävät lapsityövoiman hyväksikäytön, pakkotyön ja muut syrjivät käytännöt. Työntekijöillä on oltava työsopimukset, oikeus järjestäytymiseen ja demokraattiseen äänestykseen.
  • Ympäristökriteerien tarkoitus on minimoida tuotannon ympäristövaikutuksia. Viljelijöiden on muun muassa suojeltava maaperää ja veden laatua, kehitettävä jätehuoltoa, vältettävä haitallisten kemikaalien käyttöä, vähennettävä päästöjä sekä suojeltava luonnon monimuotoisuutta.