Ketjukoulutukset

Ketjukoulutuksilla sisältöä yhdistyksen toimintaan

Marttapiirit järjestävät vuonna 2023 ketjukoulutuksia kotivarasta, +55-vuotiaan ruokavaliosta, ruokahävikin puolittamisesta ja kompostoinnista sekä muonituksen ja kahvituksen järjestämisestä. Lisäksi järjestetään junnukokkien ohjaajakoulutuksia. Ketjukoulutuksiin osallistuneet martat vievät koulutuksissaan saamaansa tietoa ja osaamista eteenpäin vähintään omaan yhdistykseensä. Ketjukoulutusten sisältö ja aineistot ovat Marttaliiton tuottamia. Katso ketjukoulutusten ajankohdat oman piirin tapahtumakalenterista. Osaan ketjukoulutuksiin voi osallistua myös Martta-akatemiassa ja sinne jää koulutuksista myös tallenne.

Kotivara kuntoon

Kotivara on omatoimisen varautumisen lähtökohta. Ketjukoulutuksen tarkoituksena on jakaa tietoa kotivarasta ja viedä osaamista yhdistystoiminnan kautta jokaiselle martalle. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää kotivaran merkityksen arjessa ja häiriötilanteissa, osaa hyödyntää kotivaraa, osaa kuvata kotivaraa ajattelutapana sekä osaa jakaa konkreettisia ohjeita kotivaran koostamiseksi ja päivittämiseksi.

+55-vuotiaan ruokavalio

Tuodaan ruokailoa ikävuosiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta kampanjoi vuonna 2023 ikääntyvien paremman ruokavalion ja ruokailon puolesta. Kansalaiskampanja toteutetaan syksyllä 2023. Kurssilla voidaan valmistaa ruokaa, joka tukee omaa ja läheisen hyvinvointia. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja osaa valmistaa terveellistä, hyvinvointia tukevaa ruokaa, osaa kertoa, miten hyvinvointia voi edistää monipuolisella ravitsemuksella ja sopivasti liikkumalla sekä ymmärtää, että omilla ruokavalinnoilla on merkitystä myös tulevien sukupolvien hyvinvointiin.

Puolitetaan ruokahävikki

Ketjukoulutuksessa ruokamartat tai muut vapaaehtoiset oppivat ajankohtaista, uutta tietoa ruokahävikistä. Keskustellaan suunnitelmallisuudesta ja ideoidaan ruokahävikin vähentämistä. Koulutuksessa pohditaan marttojen mahdollisuutta vaikuttaa ruokahävikin vähentämiseen. Ketjukoulutus on osa Hävikkifoorumi-hanketta. Ketjukoulutusaineisto on sama kuin vuonna 2022.

Kompostointi

Jokaisella kiinteistöllä syntyy biojätettä. Biojäte on pääasiassa keittiössä syntyvää elintarvikejätettä ja kotipihalla syntyvää puutarhajätettä. Lisäksi voi syntyä esimerkiksi kuivakäymäläjätettä ja kotieläinten häkkien purua ja ulosteita. Kotitalouksien sekajätteen määrästä noin kolmasosa on biojätettä. On tärkeää, että biojäte lajitellaan jo syntypaikalla erikseen. Biojätteen erilliskeräys alkaa viimeistää 2024 yli 10 000 taajamissa. Omatoiminen kompostointi on helppoa ja mahdollista lähes jokaisella kiinteistöllä. Erikoisesti omakotikiinteistöillä kannattaa kompostoida, koska jätteen kuljetusmatkat ovat pitkät ja kompostimullalle on käyttöä omassa pihassa. Onnistuessaan kompostointi on tehokasta kierrätystä, ja tuo monia säästöjä ympäristölle ja kompostoijalle.

Kompostointi -ketjukoulutus edistää Marttojen strategian tavoitteiden mukaisesti kestävää ja kohtuulista kulutusta, sekä arjen hallinnan taitoja. Kompostoinnin osaaminen on myös varautumisen taito. Kun osaat kompostoida, osaat käsitellä omat biojätteet asianmukaisesti myös kriisitilanteissa. Ketjukoulutuksessa perehdytään kompostoinnin perusasioihin, ja keskustellaan kompostoinnin haasteista. Lisäksi tutustutaan alueellisiin omatoimista kompostointia koskeviin määräyksiin. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan kompostointiin myös käytännössä. Koulutuksen jälkeen osaat opettaa taitosi eteenpäin ja järjestää aiheesta yhdistyksen kompostointi-illan.

Martta muonittaa ja kahvittaa

Koulutuksen tavoitteena on edistää marttojen ja marttayhdistysten valmiutta muonitus- ja kahvitustoiminnan järjestämiseen ja taidon ylläpitämiseen. Ketjukoulutuksen käyneet martat osaavat järjestää erilaisten tilaisuuksien ruokahuoltoa ja kahvituksia. Koulutuksen avulla vakiinnutetaan muonitus- ja kahvitustoiminnan laatua Martoissa. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja osaa järestää kahvituksen tai muonituksen erilaisiin tilaisuuksiin, tuntee elintarvikehygienian perusteet sekä osaa suunnitella ja muuntaa ruokaohjeita isommallekin joukolle sopivaksi.

Junnukokki – lasten kokkikerhot

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa! Viisaus pätee myös keittiössä ja muualla kotona opittuihin arjen taitoihin, jotka ovat tärkeitä taitoja jo pienestä pitäen. Nuorena opitut taidot ja käyttäytymismallit kantavat pitkälle elämässä ja auttavat yksilöitä rakentamaan hyvää ja ennen kaikkea mieluista arkea. Ketjukoulutuksessa keskustellaan lasten kerhojen vetämisestä ja ruokakasvatuksen merkityksestä. Koulutuksen jälkeen osaat järjestää lasten kerhoja. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää, mitkä tekijät ovat tärkeitä lasten kerhojen vetämisessä, ymmärtää, mitä tarkoittaa ruokakasvatus ja miksi se on tärkeää lasten kehityksen kannalta sekä pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan kerhokertoja omatoimisesti.