Miten jäsenrekisterin käyttäjäksi pääsee?

Jäsenrekisterin käyttöoikeudet haetaan Marttaliitosta sähköpostilla osoitteesta jarjestosihteeri@martat.fi. Viestissä tulee olla seuraavat tiedot: käyttäjän nimi, jäsennumero, yhdistyksen nimi ja numero sekä käyttäjän voimassaoleva sähköpostiosoite.


Kuka voi saada käyttöoikeudet?

Käyttöoikeudet annetaan yhdistyksen jäsenelle, jonka hallitus on järjestäytymiskokouksessaan tehtävään valinnut. Tehtävään tulee valita hallituksen luottamusta nauttiva henkilö. Yhdistyksellä on mahdollisuus saada käyttöoikeudet saman aikaisesti enintään kahdelle käyttäjälle kerrallaan.


Mistä jäsenrekisteristä saa lisätietoa?

Jäsenrekisteriä koskevaa tietoa ja opastusta löytyy sivulta https://www.martat.fi/jarjestoportaalijasenrekisteri/. Kysymyksiä voi myös lähettää osoitteeseen jarjestosihteeri@martat.fi.


Mistä löytyy linkki jäsenrekisterin sivuille?

Sähköpostiviestissä, mikä koskee käyttäjätunnuksen aktivoimista, on mukana ohjeet. Ohjeessa on linkit jäsenrekisterin kirjautumissivulle ja salasanan muodostamiseen.

Marttaliitossa tarkistetaan käyttöoikeuksia hakevien jäsenyys ja luodaan rekisterin käyttöoikeutta varten tunnukset.

Ensimmäisen salasanan muodostaminen on mahdotonta ennen käyttöoikeuden aktivoimista.


Miksi en löydä jäsenrekisterin osoitetta marttojen sivulta?

Osoitetta ei ole sivuillamme. Tämä on tietoinen valinta ja tällä haluamme suojata jäsentietojen joutumista vieraiden käyttöön. Näin pyrimme myös vähentämään mahdollista ilkivaltaa rekisteriämme kohtaan.

Katso myös Mistä löytyy linkki jäsenrekisterin sivuille?


Kuinka toimin, kun käyttäjätunnukseni, sähköpostiosoitteeni muuttuu?

Sähköpostiosoitteen muututtua käyttäjän tulee ilmoittaa muutoksesta Marttaliittoon jarjestosihteeri@martat.fi. Samalla kun vanha tunnus lakkautetaan, käyttäjälle päivitetään uusi tunnus.  Käyttäjätunnuksen muutos on välttämätön sähköpostiosoitteen vaihtuessa. Mikäli sähköpostiosoite ei ole voimassa, salasanan uusiminen on mahdotonta.


Kuinka tulee toimia, kun yhdistyksen jäsenrekisterin vastuuhenkilö/t vaihtuu?

Muutos tulee ilmoittaa Marttaliittoon jarjestosihteeri@martat.fi. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi tehtävän jättävän käyttäjätunnus ja jäsennumero. Uudesta jäsenrekisterivastaavasta tulee samalla ilmoittaa: käyttäjän nimi, jäsennumero, yhdistyksen nimi ja numero sekä käyttäjän voimassaoleva sähköpostiosoite.


Miksi en saa tietoa käyttöoikeudesta sähköpostiini?

Sähköpostiosoite on käyttöoikeustietoja ilmoitettaesssa ollut väärin kirjoitettu tai se on pois käytöstä.

Käyttäjän/vastaanottajan sähköposti on täysi eikä se ota vastaan lähetettyjä viestejä.

Lähetetty viesti on mennyt roskapostiin.


Jäsenrekisterin ylläpitäjä

Rekisterin vastuullinen ylläpitäjä on

Marttaliitto ry.

Lapinlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki


Jäsenrekisteritietojen luovuttaminen tai myyminen kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty. Käyttäjältä edellytetään luottamuksellisuutta käsitellessään jäsenten henkilökohtaisia tietoja.