Marttaliitto suosittelee, että yhdistykset käyttävät jatkossa kotisivujen tekemiseen Yhdistysavain-palvelua. Se on rakennettu helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys edellä. Yhdistysavainta käyttää jo nyt 40 marttayhdistystä ja palaute palvelusta on hyvää. 

Uudistettuun Yhdistysavaimeen ja uuteen marttasivupohjaan voi alkaa tehdä sivuja joulukuussa 2022. Sivupohjan vakioidut kentät auttavat sivujen teossa. Yhdistysavaimen perusversio on yhdistykselle maksuton ja tarjoaa yhdistykselle enemmän mahdollisuuksia, kuin nykyinen Martat.fi:ssä oleva yhdistyssivu. Maksullisilla versioilla pystyy rakentamaan laajemmat tarpeet täyttävät verkkosivut, jotka kasvavat sen mukaan, miten paljon yhdistys haluaa sitä käyttää.


Koulutus kotisivujen tekemisestä Yhdistysavaimeen

Koulutus Yhdistysavaimen käyttöönottoon ja kotisivujen tekoon järjestetään etäyhteyksin 29.11.2022 kello 17.00–19.00. Koulutuksesta tehdään tallenne, joka on mahdollista katsoa myös koulutuksen jälkeen. Jatkossa Yhdistysavaimen maksuton asiakaspalvelu auttaa ja neuvoo yhdistyksiä, ja käyttöliittymä itsessään hyvin ohjeistettu.


Marttayhdistysten tiedot martat.fi-sivuilla

Martat.fi pääsivustolle yhdistysten laajat perustiedot tuodaan tulevaisuudessa Marttaliiton jäsen- ja järjestörekisteristä. Tietoja hyödynnetään erityisesti jäsenhankinnassa ja liittymisprosessissa. Yhdistysten perustietoja on kerätty yhdistyskyselyn 2022 yhteydessä ja jatkossa yhdistykset voivat muuttaa ja täydentää tietojaan Marttarekisterissä 

Yhdistyksistä martat.fi-sivuille tuotavat tiedot ovat:

  • Yhdistyksen nimi
  • Toiminnan yleiskuvaus (max. 250 merkkiä)
  • Toiminnan pääteemat, joiden avulla jäsenyydestä kiinnostunut voi hakea itselleen sopivaa yhdistystä
  • Piiri, johon yhdistys kuuluu
  • Paikkakunta tai paikkakunnat, joissa yhdistys toimii
  • Sosiaalisen median kanava / verkkosivu, josta jäsenyydestä kiinnostuneet saavat yhdistyksestä tietoa
  • Kanava, josta yhdistyksen jäsenet saavat tietoa toiminnasta

Martat.fi-yhdistyssivuston sulkeminen

Yhdistykset pystyvät muokkaamaan nykyisiä Martat.fi-yhdistyssivuja kesäkuun 2023 loppuun saakka.  

Sivut piilotetaan näkyvistä vuoden 2023 lopussa. 


Lue lisää muutoksen taustasta