Toimintaryhmä on kevytrakenteinen malli, joka mahdollistaa erilaisten asioiden harrastamisen samanhenkisessä seurassa yhden yhdistyksen sisällä.

Toimintaryhmä voi painottaa toimintaansa esimerkiksi kulttuuriin, retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen, kädentaitoihin tai ruokaan. Tärkeintä on, että kaikki mukaan tulijat ovat aiheesta kiinnostuneita ja innostuneita ja valmiit toimimaan ryhmässä.

Toimintaryhmät ovat osa yhdistystä ja toimintaryhmän jäsenet ovat yhdistyksen jäseniä. Samassa yhdistyksessä voi olla useita toimintaryhmiä. Toimintaryhmä toteuttaa yhdistyksen toimintaa painottaen sitä ryhmän jäsenten haluamalla tavalla ja heidän toivomaansa suuntaan.

Toimintaryhmän etuna on, että siinä ei tarvita monia luottamustoimijoita. Riittää, että yksi ryhmän jäsenistä toimii ryhmän vetäjänä.

Toimintaryhmän perustaminen pöytäkirja