Pronssinen ansiomerkki

  • vähintään 10 vuoden jäsenyys marttajärjestössä
  • toiminta vähintään 5 vuotta vastuullisessa tehtävässä marttajärjestössä

Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi hallituksen jäsenyys, puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, toimintaryhmän vetäjän tai jonkun muun vastaavan tehtävän hoitaminen, vertaisopintoryhmän, marttanuorten ja muiden pienryhmien ohjaajan tehtävät, erilaisten toimikuntien ja työryhmien aktiivinen jäsenyys.

Henkilötiedot ja perustelut ansiomerkkianomukseen

Pronssisen ansiomerkin anomus

Hopeinen ansiomerkki

  • vähintään 15 vuoden jäsenyys marttajärjestössä
  • pronssinen ansiomerkki tai pitkäaikainen ansioitunut jäsenyys
  • toiminta vähintään 10 vuotta vastuullisessa tehtävässä marttajärjestössä, josta merkittävä osa oman yhdistyksen ulkopuolella joko piirin tai vastaavassa muussa alueellisessa toiminnassa.

Henkilötiedot ja perustelut ansiomerkkianomukseen

Hopeisen ansiomerkin anomus

Kultainen ansiomerkki

  • hopeinen ansiomerkki
  • pitkäaikainen ja erittäin merkittävä toiminta marttajärjestössä, josta osa marttajärjestön valtakunnallisissa tehtävissä

Henkilötiedot ja perustelut ansiomerkkianomukseen

Kultaisen ansiomerkin anomus

Suuri kultainen ansiomerkki

  • Marttaliiton hallitus voi myöntää suuren kultaisen ansiomerkin jäsenelle, joka on toiminnallaan edistänyt marttajärjestön työtä yhdistyksessä, piirissä tai Marttaliitossa valtakunnallisesti . Ansiomerkki voidaan myöntää myös marttajärjestöön kuulumattomalle henkilölle, joka ”merkityksellisellä” tavalla ja pitkän aikaa on joko henkisesti tai taloudellisesti tukenut piirin tai Marttaliiton valtakunnallista työtä.

Ansiomerkit voidaan myöntää marttajärjestön entisille tai nykyisille työntekijöille. Myöntäminen edellyttää marttajärjestön jäsenyyttä. (Marttaliiton ansiomerkkien myöntämisperusteet 1.5.2008)

Jaa sivu