Ruoka-allergiasta on kyse, kun lapsi reagoi immunologisesti poikkeavalla tavalla johonkin ruoka-aineeseen.

Ruoka-allergiat puhkeavat tavallisesti alle yksivuotiaana. Oireet alkavat useimmiten muutamien päivien tai viikkojen kuluessa, kun kyseinen ruoka-aine on lisätty vauvan ruokavalioon. Oireet voivat ilmaantua myös täysimetyksen aikana tai joskus jo ensimmäisellä syöttökerralla.

Oireet

Allergioiden oireina voi esiintyä:

  • ihottumaa,
  • kutinaa tai
  • suolisto-oireita (pulauttelua, löysiä/pahanhajuisia ulosteita, ripulia, vatsakipuja).

Oireena voi olla myös pitkittynyt koliikki, epämääräinen itkuisuus tai muuhun hoitoon reagoimaton ummetus. Mikään yksittäinen oire ei ole ruoka-allergiassa tyypillinen ja tavallista on monioireisuus.

Ruoka-allergian selvittäminen

Huolellinen selvitys oireiden ilmenemisestä ja kehittymisestä eli anamneesi on keskeisintä ruokiin liittyvien oireiden selvittämisessä. Vanhempien havainnot ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Ruoka-allergian taudinmääritys perustuu lääkärin ohjeistamaan välttämis-altistusruokavaliokokeiluun. Välttämisjakson aikana ruokavaliosta poistetaan epäillyt ruoka-aineet 1–2 viikoksi. Ruoka-allergia varmistetaan tavallisesti kotikokeilulla. Vilja- ja maitoaltistukset sekä voimakasoireiset ruoka-ainealtistukset tehdään lääkärin valvonnassa.

Allergian hoito

Ruoka-allergiaa hoidetaan välttämällä oireita aiheuttavia ruoka-aineita. Välttämisen tarkkuus selvitetään käytännössä yksilökohtaisesti. Lieviä oireita aiheuttavia ruoka-aineita käytetään oireiden sallimissa rajoissa, sillä nykykäsityksen mukaan tämä aiheuttaa sietokyvyn kehittymista. Jos lapsi on allerginen tavallisille viljoille tai maidolle, ruokavalioon etsitään korvaavat ruoka-aineet.

Ruoka-allerginen lapsi kuuluu normaaliin neuvolaseurantaan. Ravitsemusterapeutin vastaanotto on tarpeen maito- ja vilja-allergioissa silloin, kun sallittujen ruokien määrä on vähäinen ja jos ruokavalion toteuttamisessa on ongelmia.

Varhaislapsuuden ruoka-allergiat helpottavat yleensä 3–4 vuoden iässä ja menevät useimmiten ohi kouluikään mennessä. Oireita aiheuttavaa ruoka-ainetta on hyvä kokeilla ½–1 vuoden välein, leikki-iässä 1–2 vuoden välein. Ennen esikouluun ja kouluun menoa erityisruokavalion tarve tulee päivittää turhien erityisjärjestelyiden välttämiseksi.

Lisätietoa Allergia- ja Astmaliitosta.